Azaim Nedir, Azaim İlmi Ne Demek, Anlamı, Hakkında Bilgi

0
41

Azâim, Cinleri ve şeytanları itaat altına almayı öğrettiği ileri sürülen bir ilim.

Azâim Arapça azîmet kelimesinin ço­ğuludur. Kişinin kalbini bir şeye bağla­yarak bütün manevî ve ruhî gücüyle ona yönelmesine azîmet denir. Azâim ilmini bilenler bu yolla bazı cinlere ve şeytan­lara tesir ederek onları İtaatları altına aldıklarına, kendi hizmetlerine soktuk­larına ve bunlar sayesinde birtakım has­talıkları tedavi ettiklerine inanırlar.

Taşköprizâde ve Kâtip Çelebi başta ol­mak üzere Osmanlı âlimleri, hatta İslâm âlimlerinin çoğu böyle bir tesir meydana getirerek sonuç almanın akien ve şer’an caiz olduğu görüşündedir. Taşköprizâde, azâimle savunulan bir kalenin yine azâimle tesirsiz hale getirilerek Sultan Mahmûd-ı Gaznevî tarafından fethedildiğini anlatır. Yapılan duanın kabul edilmesi halinde Allah’ın iradesi kulun isteğini na­sıl yerine getiriyorsa azâimde de Allah’ın, himmet sahibinin dileğini yerine getir­diğine inanılır. Kâtip Çelebi, himmet sa­hibinin azâim yoluyla isteğini gerçekleş­tirmesinin niteliği konusunda çeşitli gö­rüşler ileri sürer. Ona göre azâimin biri mubah, diğeri haram olmak üzere iki şekli vardır. Hakkında hadis bulunan ve şifa hassasına sahip olan âyetler ve esmâ-i hüsnâ ile yapılan azâim caiz, sihir, büyü ve tılsım şeklinde yapılan azâim ise haramdır (bk. Cin).

Diyanet İslam Ansiklopedisi