Aytunç Altındal – Gül ve Haç Kardeşliği

Aytunç Altındal – Gül ve Haç
Kardeşliği

Avrupa Birliğinin
Gizli Masonik Kimliği

Avrupa olarak bilinen coğrafya geçmişte ilk olarak Çanakkale
– Datça arasıyla, Yunanistan’ın Ege sahillerini kapsayan bölgenin adıydı.

Günümüzdeki Avrupa’nın ilk ismi Latin kaynaklarında
Christianias, Yunan kaynaklarında ise Dikoumene (Ekümene) idi. İ.S. 893’de
Anglo-Sakson kralı Alfred bölgeyi Christiandome (Hıristiyanlığın Kubbesi)
olarak tanımladı.

Yahudilikte bir din yoktur. Onlar Tanrı ile kendileri
arasında özel/kutsal bir duruma inanırlar. Kutsal bir ırk olduklarından dolayı
imana ihtiyaç duymazlar.

İman, Yahudi’dir. Yahudi olmak yeterlidir.

Günaha kendileri karar verirler.

On Emir dışında hiçbir sınırlamayı kabul etmezler ve bu On
Emir onlar için Yahudi ayrıcalığıdır, Yahudi’nin hakkıdır.

Katolik kilisesinin inandığı bir tek bilim (ilim) vardır o
da kendilerinden başka kimselere yasak olan teolojidir. 16. yüzyıla
gelindiğinde halk içinde kiliseyle görüş/düşünce ayrılığına varanlar diri diri
yakılma pahasına mücadeleye girmişlerdir.

Herhangi bir bilgi dahi kilisenin aforozuna hedef olabildiği
için olsa gerek (nedenler asla bir tane değildir) özel bir terminolojiyle Kudüs
merkez olmak üzere varlığını sürdüren diğer ilimse simyaydı.

Paracelsus, Luther’in çağdaşı ve Gül & Haç
Kardeşliği’nin üstadıydı.

Maddenin değişkenliği ilmi simyada en önemli bilgiydi.

Her varlık mysterium magnum’un (büyük esrar) bir parçasıdır.
Ayrışma varoluşun nedenidir. Ayrışma, şeylerin maysterium magnum’dan doğuşudur.
Kim ki şeyleri mysterium magnum’dan dışarıya çekebilir, işte o gerçek
simyacıdır.

Fama Freternitatis; Gül & Haç Kardeşliği manifestosu

Johann Valentin Andrea; Gül & Haç örgütünün adı
açıklanan ilk lideri.

Samuel – İsmail – İsa’nın kardeşi, Tanrının oğlu

İsmail, Şeytan – Satan

Kötülüğün değil logos’un (bilgi-hikmet) ta kendisiydi.

“Kutsallık insanın kendisiyle özgürlüğü arasında bir yerde
bekler insanoğlu bu nedenle Tanrı’yı öldürmedikçe tam olarak özgür
olamayacağını düşünür.” (M. Eliade)

Carnellius Agrippa’ya (1533) göre sayılar:

1-     
Mükemmel – Ortak ölçü – Tanrı – Güneş – Hikmet

2-     
Kötüdür – Evlilik

3-     
Gizem – Teslis – Zamanın birliği (geçmiş /
şimdi / gelecek)

4-     
Dayanışma – 4 Evanjelist – 4 Element – 4
Mevsim

5-     
Adalet sembolü – duyular – Stigmata – Pentagram

6-     
Mükemmel sayı – yaradılışı sembolize eder

7-     
Mucizevi – İnsanın bedenini/hayatını temsil eder

8-     
Tamlık – Hakkaniyet

9-     
İlham perisi – düşlerin anahtarı

10-   Mutlak sayı – Gizli örgütlere üyelik 10
günde tamamlanır ve törenlerle yapılırdı – Tanrı’nın on sırrı vardı

11-   Emirlerin sayısı

12-   İsa’nın havarileri – İsrail’in 12 kavmi
– Yeni Kudüs’ün 12 kapısı

Alfa Yayınları, 2. Baskı, Eylül 2004