Avratpazarı Nedir, Ne Demek, Tarihi, Hakkında Bilgi

Avratpazarı, Osmanlilar’da alıcıları da satıcıları da kadın olan pazar, kadınlar pazarı.

Osmanlı döneminde, özellikle XIX. yüz­yıl sonlarında rağbette olan avrat pazar­ları, ev kadınlarının haftalık ihtiyaçlarını karşıladıkları bugünün semt pazarlarına benzer alışveriş yerleridir. Çevre yerleşim merkezlerinden gelen kadınların getir­dikleri sebze, meyve ve hayvancılık ürün­leri ile kendi yaptıkları el işlerinin satıldı­ğı bu pazarların benzerlerini halen Ana­dolu’nun bazı bölgelerinde görmek müm­kündür. Bunlar genellikle küçük ilçeler­de, köylerden gelen kadınların kurduk­ları pazarlardır ve alıcıları da kadınlar­dır. Tarlalarda daha çok kadınların ça­lıştığı Doğu Karadeniz bölgesinde bu pa­zarları nâdir olarak erkeklerin kurduk­ları da görülmektedir (Akçaabat salı pa­zarı gibi).

Osmanlı avrat pazarlarının en ünlüsü, Cerrahpaşa’daki Kocam ustafa paşa cad­desinin Yağhane ile birleştiği yerde ku­rulan avrat pazarıdır. Kaynaklardan, bu pazarın ilk defa Kanunînin zevcesi Ha­seki Hürrem Sultan’in (ö. 1558) deste­ğiyle, kendisine ait olan Haseki Dârüşşi-fa ve İmareti’nin yakınında, Roma dev­rine ait Arcadius sütununun önündeki Forum Arcadii’nin yerinde kurulduğu öğrenilmektedir. XIX. yüzyılın sonlarında Haseki Avratpazarı’nda, Şehzadebaşı’ndaki Direklerarası’ndan daha küçük bir direkli çarşının mevcut olduğu ve 1905 yılında direklerle çatının kaldırılarak dük­kânların değişik bir şekle sokulduğu bi­linmektedir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi