Avgunu Medre­sesi Nerede, Tarihi, Mimari, Özelikleri, Hakkında Bilgi

Avgunu Medre­sesi, Kayseri’de bir Anadolu Selçuklu medresesi.

Gevher Nesibe Şifahânesi (Çifte Medre­se) yakınındadır ve ona olan benzerli­ğinden dolayı XIII. yüzyılın başlarına tarihlenir. Yakın zamana kadar oldukça harap ve evler arasına sıkışmış durum­da bulunan bina, son yıllarda onarılmış ve çevresi açılarak ortaya çıkarılmıştır.

Kesme taştan inşa edilmiş olan med­rese, iki büyük eyvanlı ve revaklı avlusu­nun üzeri açık bir binadır. Giriş eyvanı­nın hemen bitişiğinde tonozlu ve dar yan eyvanlarla dört eyvanlı şemayı devam ettiren özellikler göstermekte ise de bu yan eyvanlardan doğudakinin oda olma­sı muhtemeldir. Diğer Kayseri Selçuklu medreselerinde görüldüğü gibi eyvan önlerinde de geniş kemerli revak parça­ları bulunmakta, kuzeybatı köşesinde ise sekizgen gövdeli, piramit külâhlı küm­beti yer almaktadır.

Diyanet İslam Ansiklopedisi