August W. Eichler Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

1865’te Münih Üniversitesi’nde okutman olarak öğretim görevine başladı, 1871’de Graz’daki Tech-nische Hochschule’de, bir yıl sonra da Kiel Üniversi-tesi’nde botanik profesörlüğüne getirildi. 1878’de Berlin Üniversitesi’ne geçerek botanik ve taksonomi (sınıflandırma ve adlandırma) profesörlüğü ile üniversiteye bağlı botanik bahçesinin yöneticiliğini birlikte yürüten Eichler, 1880’de Berlin Bilimler Akademisi üyeliğine seçildi.

Eichler, Flora Brasiliensis gibi geniş kapsamlı bir çalışmanın yayımlanmasındaki değerli katkıları, 1875-1878 arasında iki cilt olarak yayımlanan ve çiçeklerin karşılaştırmalı morfolojisinde temel kaynaklardan sayılan Blütendiagramme (“Çiçeklerin Diyagramı”) adlı yapıtı, özellikle de bitki sınıflandırması ve taksonomi alanındaki çalışmalarıyla tanınır. Bitkileri, suyo-sunlarını ve mantarları kapsayan tallı bitkiler (Thal-lophyta), yapraklı karayosunları ile ciğeryosunlarmı kapsayan briyofitler (Bryophyta), eğrelti otları, atkuy-rukları ve kibritotlarmı kapsayan pteridofitler (Pte-ridophyta) ile tohumlu bitkiler (Spermatophyta) gibi dört büyük bölüme ayıran, tohumlu bitkileri de ayrıca açıktohumlular ve kapalıtohumlular (çiçekli bitkiler) adı altında bölümleyen Eichler’in sınıflandırması, bugün kullanılan bitki sınıflandırmasının da temelidir.

• YAPITLAR (başlıca): Beıvegung im Pflanzenreiche, 1861, (“Bitkiler Dünyasında Hareket”); Blütendiagramme, 2 cilt, 1875-1878, (“Çiçeklerin Diyagramı”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi