August Krogh Kimdir, Hayatı, Çalışmaları, Hakkında Bilgi

18

KROGH, August (1874-1949) Danimarkalı fizyoloji ve zooloji bilgini. Solunum fizyolojisi ve deniz biyolojisi alanındaki araştırmalarının yanı sıra, özellikle kılcal damarların denetim mekanizmasına ilişkin çalışmalarıyla tanınır.

Schack August Steenberg Krogh 15 Kasım 1874’te Grenaa’da doğdu, 13 Eylül 1949’da Kopenhag’da öldü. Kopenhag Universitesi’nde, ünlü fizikçi Niels Bohr’un babası olan Christian Bohr’un (1855-1911) fizyoloji derslerini izledi ve 1899’da zooloji öğrenimini tamamlayınca, aynı üniversitede Bohr’un laboratuvar asistanlığına getirildi. Solunum fizyolojisi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Bohr’un etkisiyle bu konuya ilgi duyan Krogh, 1903’te, kurbağalardaki deri ve akciğer solunumuna ilişkin teziyle doktora derecesini, 1906’da akciğerlerdeki gaz alışverişine ilişkin çalışmasıyla Viyana Bilimler Akademisi’nin ödülünü aldı. 1908’de, Kopenhag Universitesi’nde ilk kez Krogh için bir zoofizyoloji kürsüsü kuruldu ve doçentliğe getirilen Krogh zoofizyoloji derslerini, iki yıl sonra da yeni kurulan Zoofizyoloji Laboratuvarı’ mn yöneticiliğini üstlendi. 1916’da zoofizyoloji profesörlüğüne atanan ve Kopenhag Üniversitesi’ndeki öğretim görevini 1945’te emekliye ayrılıncaya değin sürdüren Krogh’un yönetimindeki Zoofizyoloji La-boratuvarı ve 1928’de, Rockefeller Vakfı’nm parasal desteğiyle Kopenhag yakınlarında kurduğu Rockefeller Enstitüsü, o dönemde çeşitli ülkelerden bilim adamlarının ve öğrencilerin toplandığı ünlü bir araştırma merkezi olmuştu.

Birçok üniversitenin onur doktorasıyla ödüllendirilen, çeşitli bilim kuruluşlarının üyeliğine seçilen Krogh, 1922’de Yale Üniversitesi’nde, 1945’te Londra’daki Royal Society’de dizi konferanslar vermiş, kılcal damarlara ilişkin çalışmalarıyla 1920’de Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü’nü kazanmıştır.