Atlının Türküsü – Federico Garcia Lorca Şiirleri

34

Kurtuba
Uzakta tek başına

Ay kocaman at kara
Torbamda zeytin kara
Bilirim de yolları
Varamam Kurtuba’ya

Ovada geçtim yel geçtim
Ay kırmızı at kara
Ölüm gözler yolumu
Kurtuba surlannda

Yola baktım yol uzun
Canım atım yaman atım
Etme eyleme ölüm
Varmadan Kurtuba’ya

Kurtuba
Uzakta tek başına

(Federico Garcia Lorca; Türkçesi: M.C. Anday- S. Eyuboğlu)