Asım Mehmed Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

39

ASIM MEHMED ( ? -1675)

Türk tezkire yazarı, şair. 1622-1675 arasında yetişen şairleri anlatan bir tezkire yazmıştır.

İstanbul’da doğdu, aynı kentte vebadan öldü. Rumeli kazaskerlerinden Seyrekzade Abdurrahman Efendi’nin oğludur. Medrese öğrenimi gördü. Şeyhülislam Esirî Mehmed Efendi’ye Bayezid Medresesi’nde verdiği derslerde müzakerecilik yaptı. Çeşitli medreselerde ders okuttu.

Kafzade Faizî’nin Zebdetü’l-Eş’ar adlı tezkiresine yazdığı “ek”e Zeyl-i Zübdetü’l-Eş’ar adını verdi. Yapıt, 1622-1675 yıllan arasında yetişmiş 123 şairin alfabe sırasıyla adlarını verir. Bazılarının ölüm tarihlerini ve şiirlerinden örnekleri de içerir.

Asım’ın aruz vezniyle yazılmış şiirleri de vardır.

•    YAPITLAR : Zeyl-i Zübdetü’l-Eş’ar, (İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar No: 1711 ve 2401).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi