Asım Gündüz Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

GÜNDÜZ, Asım (1880-1970)

Türk, asker. Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesi’nin kurmay başkanlığını yapmıştır.

Kütahya’da doğdu, 14 Ocak 1970’te İstanbul’da öldü. Kütahya Rüştiyesi’ni, Kuleli Askeri İdadisi’ni ve Harbiye Mektebi’ni bitirdi. 1905’te Harp Akademisinden kurmay yüzbaşı olarak çıktı. Ardından Almanya’ya gitti. Burada dört yıl kıta ve kurmaylık görevlerine ilişkin staj yaptı. Balkan Savaşı’nda Genel Karargâh Harekât Şubesi’nde görev yaptı. Bir süre sonra çıkan I. Dünya Savaşı’nda önce çeşitli kolorduların kurmay başkanlığını yürüttü, ardından Filistin Cephesi’nde 48. Fırka (tümen) komutanlığı ile 2. Kolordu komutan yardımcılığında bulundu. İkinci Şeria çarpışmalarında gösterdiği yararlıklardan ötürü miralay (albay) rütbesine yükseltildi. Mütareke döneminde İstanbul’da Harbiye Nezareti’nde görev aldı.

Temmuz 1921’de Anadolu’ya geçerek Kurtuluş Savaşı’na katıldı. Batı Cephesi kurmay başkanlığına getirildi. Sakarya ve Dumlupınar savaşlarında büyük yararlıklar gösterdi ve rütbesi tümgeneralliğe yükseltildi. 3-11 Ekim 1922 arasında Mudanya Konferansı’ na askeri temsilci olarak katıldı. 1923’te Genelkurmay ikinci başkanlığına getirildi. Ardından 8., 9. ve 5. Kolordu komutanlıklarında bulundu. 1926’da korgeneralliğe yükseltildi. 1928’de yeniden Genelkurmay ikinci başkanı oldu ve 1937’de orgeneralliğe yükseldi.

Bundan sonra çeşitli devletlerle yapılan toplantı ve antlaşmalarda Türk askeri kurullarında bulunan, başkanlık eden Asım Gündüz, 1937’de Montreux Konferansı’nda da Türkiye’yi temsil etti. 1943’te Yüksek Askeri Şura üyeliğine atandı. İki yıl sonra da yaş durumundan emekli oldu.

Emekli olduktan sonra siyasal yaşama atılan Asım Gündüz, 1946’da ve 1950’de CHP’den Kütahya milletvekili seçildi, bu görevini 1954 seçimlerine değin sürdürdü.

•    YAPITLAR (başlıca): Hatıralarım, (ö.s.), İ. Ilgar (haz.), 1973.