Asena Nedir Ne Demek, Tanımı, Anlamı Hakkında Bilgi

Asena nedir? Asena isim olarak kullanılmaktadır. Dansöz Asena bu ismi taşıyan ünlülerdendir, Asena dendiğindede akla gelen ilk kişidir. Asenanın anlamıysa Türk mitolojisinde bulunmaktadır. Türk mitolojisinde dişi kurtlara Asena denmektedir. Asena destanı nedir? Asena destanı bilinen en eski Türk efsanesi’dir. Efsane heryerde şöyle anlatılmaktadır; Türkler, Lin adlı bir ülke tarafından saldırıya uğrayarak yenilgiye uğratılırlar. Düşmanlar bütün Türkleri ayrım yapmadan katlederler. 10 yaşlarında bir çocuk sağ kalır. Sonrasında bir dişi kurt ortaya çıkar ve 10 yaşındaki çocuğu ensesinden tutarak savaş alanından kaçırır. Kurt çocuğu Altay dağlarında ıssız, kimsenin bulamıyacağı bir mağaraya götürür. Mağaranın içinde büyük, yeşil ot ve çayırlarla kaplı bir ova vardır. Kurt çocuğun yaralarını yalayarak iyileştirir onu sütüyle ve avladığı hayvanların etleriyle besler ve sonunda çocuk büyür. Çocuk ergenlik çağına girdi ve bozkurt ile yaşayan son Türk eri evlendiler Bu evlilikten 10 çocuk doğdu. Çocuklar büyüdüler; dışarıdan kızlarla evlenerek ürediler Türkler çoğaldılar ve çevreye yayıldılar. Ordular kurup Lin ülkesine saldırdılar ve atalarının öcünü aldılar yeni bir devlet kurdular dört bir yana yeniden egemen oldular Türk kağanları atalarının anısına otağlarının önünde hep kurt başlı sancak dalgalandırdılar. Asena destanı yani dişi kurt destanınında efsane olarak öyküsü budur.