Tarih

Asaf Halet Çelebi Kimdir, Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Asaf Halet Çelebi

Asaf Halet Çelebi. Şair, yazar. İstanbul’da 29 Aralık 1907’de doğdu, 15 Ekim 1958’de aynı yerde öldü. Asaf Halet’in asıl ismi Ali Asaf’tır. Babası şifre kalemi Mehmet Sait Halet Bey annesi Âtike Beyza Hanım’dır. Asaf Halet, özel hocalardan aldığı derslerin yanısıra, çok küçük yaşlarda, babasından Arapça, Farsça, Fransızca öğrendi. Divan şiiri ile tasavvuf kültürünün ilk bilgilerini ondan aldı. İlk ve orta öğrenimini Galatasaray Sultanisi’nde tamamlayan Asaf Halet, burada Fransız kültür ve edebiyatını yakından tanıma imkanı buldu. Bir dönem Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğrenim gördüyse de, 3 ay sonra buradan ayrılıp Adliye Meslek Mektebi’ne girdi ve buradan mezun oldu. Üsküdar Asliye Mahkemesi’nde, Osmanlı Bankası’nda ve Devlet Deniz Yolları’nda çalıştı. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde kütüphane memurluğu yaparken, 15 Ekim 1958 tarihinde hayatını kaybetti. Beylerbeyi Küplüce Mezarlığına gömüldü.

İlk şiirlerini 1937’de Ses dergisinde yayımlanan Çelebi, Küllük, Hamle, Serveti Fünun-Uyanış, Yeditepe, İstanbul, Türk Sanatı gibi dergilerde yazdı.

Divan edebiyatı ile Fars edebiyatını çok iyi bilen Asaf Halet, 18 yaşına kadar Türk klasik edebiyatına uygun şiirler yazdı. 1937’den sonra batı tarzı şiir yazmaya başladı.

Kaynağını doğu kültüründen alan serbest şiirlerinin ardından, kendine has tarzı ile yeni şiir akımına katıldı. Şiire varmak için önsezilerden uzak olmak gerektiğini vurgulayan şairin şiirleri, soyuta kaçan, bilinçaltının izlerini taşıyan ürünler olarak tanımlanabilir. Mistik bir şair olan Asaf Halet’in şiirlerinde zengin bir göndermeler dünyası vardır. Şiirde ses unsuruna çok önem verir. Ölüm, sonsuzluk, yokluk, madde-ruh ilişkisi şiirinin başlıca temalarıdır. Şiirleri üç kitapta toplandı. Şiirleri daha çok Ahmet Haşim’in şiirlerini andırıyordu. Ona göre şiir; “Kelimelerin bir araya gelmesinden hasıl olan büyük bir kelimeden başka birşey değildir.”

Eserleri:
Şiir Kitapları: He, Lamelif, Om Mani Padme Hum,
Antoloji ve İnceleme: Mevlana, Molla Cami, Eşrefoğlu Divanı, Divan

İlgili Makaleler