Arzu Cengil – Kabbalah

Arzu CengilKabbalah

(Kabbalah) …vahiy olarak almak, kabul etmek anlamlarını
taşır. (s. 11)

Başka bir yorumu ise mistik kişinin tanrı katında kabulünü
içeren onay ya da razı olmadır.

Musa yazılı yasayı (Torah) aldığında nesilden nesile sözlü
olarak aktarılacak olan herkese açık olmayan sözlü yasayı da almıştır.

Kabbala’nın kökü buradadır.

Kabbala’nın bir yasa olmak bakımından değil bir çeşit
büyü/bilim/gizem olmak özelliği bu savı zayıf kılıyor.

Bu terimi mistik öğretiye ilk uygulayan kişi 11. yüzyıl
İspanyasında en büyük Yahudi filozofu olarak kabul edilen İbn Gabriol olmuştur.

Günümüzde Kabbalah hikmeti olarak yazıya geçirilmiş üç eski
ana metin bulunmaktadır.

Sefer ha Yezirah

Sefer ha Zohar

Sefer ha Bahir

Etz Hayim – yaşam ağacı

Sefirot -> yaşam ağacı -> Kabbalistin ulaşmak istediği
ruhsal bilinç düzeyi

Bu, onu tanrıyı birebir algılamak şanına ulaştıracak.

Ayn -> aşkın tanrı

Sözcüğün İbranice anlamı, “hiçbir şey” / “yokluk”

1                            2                           3         

                        Keter (Taç)

                                               Hokmah (Hikmet)

Binah (Anlayış)

                        Daat
(İrfan)

                                               Hesed (Merhamet)

Gevurah (Adalet)

                        Tiferet (Güzellik)

                                               Nezah (Sonsuzluk)

Hod (Titreşim)

                        Yesod (Temel)

                        Malkut (Krallık)

                        Zimzum

Tanrının imgesi ya da tasarımı

1 Adalet sütunu

2 İrade sürunu

3 Merhamet sütunu

Hava -> Su -> Toprak -> Ateş

Azilut -> Beriyah -> Yezirah -> Asiyah

Tin: 1- Taç, 2- Anlayış, 3- Hikmet

Duygular Âlemi: 4- Adalet, 5- Merhamet, 6- Güzellik, 7-
Titreşim

Fiziksel Beden: 8- Sonsuzluk, 9- Temel, 10- Krallık

Olamot: Dünyalar, Âlemler

Neşemah: Kabbalah’daki tinsel merkez

Adam kadmon: İnsan-ı kâmil

Sabetayist adlar

Serra- Sarah

Ester – Yıldız

Krm – Kerem

Alef / A: Paradoks

Beth / B: Tanrının mekânı / ev

Gimel / G: Dünyevi ödül ve ceza

Arzu Cengil

Ayna Yayınları, 2. Baskı, Mayıs 2003