Artvin İlinin İklim Konforuna Sahip Rekreasyon ve Turizm Alanları

40

Artvin
İlinin İklim Konforuna Sahip Rekreasyon ve Turizm Alanları

Artvin ili, turizm ve rekreasyon
aktiviteleri için kaynak oluşturan alanlardan biridir. İl, turizm
potansiyelinin yanında, doğal peyzaj özellikleri ve iklimi ile bilimsel çalışmalara
iyi bir kaynak oluşturmaktadır. Yapılan bu çalışmada Artvin ilinin, iklim
verilerine göre, klimatik konfor açısından en uygun alanlarını saptamak
amaçlanmıştır.

İnsanın kendisini en sağlıklı ve en dinamik
hissettiği iklim koşulları iklim konforunu oluşturmaktadır. Diğer bir ifade ile
konfor insanın en az miktarda enerji harcayarak çevresine uyabildiği koşullardır.

…iklim, insan konforu için dört klimatik
faktör olarak belirlenmiştir. Sıcaklık, bağıl nem, radyasyon (ısıma) ve rüzgâr…

Artvin, Doğu Karadeniz Bölgesinin iklim
yönünden en çok değişkenlik gösteren ilidir.

Artvin ilinde yıllık ortalama sıcaklık 11.4
derece, bağıl nem %62, rüzgar şiddeti 1.9 m/sn, yıllık yağış tutarı ortalama
764.7 mm’dir.

…yapılan incelemeye göre; ilin büyük bir
bölümünde iklim konforu potansiyeli çok yüksek ve yüksek çıkmıştır.

Artvin Merkez ilçesinden Yusufeli ilçesine
doğru bir hat boyunca iklim konforu potansiyeli çok yüksektir.

Güngör, Sertaç ve Cengiz, Tülay. Artvin İlinin İklim Konforuna Sahip
Rekreasyon ve Turizm Alanları
. Orman Fakültesi Dergisi. Cilt: 7, Sayı: 1.
(s. 69-80). 2006