Arthur Koestler Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

46

Koestler romanlarının çoğunda Rusya’daki devrimin sorunlarım irdelemiştir. Darkness at Noon (Gün Ortasında Karanlık) bunlar içinde en ünlüsüdür. Deneme yazılarında da güncel siyasal durumu, özellikle SSCB’nin konumunu ve komünizm düşüncesini ele almıştır. Gençliğinde komünist olan Koest-ler’in faşizmin gündemde olduğu bir dönemde Sovyetler Birliği’ne karşı yazılar yazması, kimilerince bağımsız bir düşünür olarak övülmesine, kimilerince de kişisel çıkarları için inançlarından dönmüş bir yazar olarak anılmasına yol açmıştır.

YAPITLAR (başlıca): Spanish Testament, 1938, (İspanya’ da Ölüm Güncesi); Darkness at Noon, 1940, (Gün Ortasında Karanlık); Scurn of the Earth, 1941, (Toprağın Tortusu); The Yogi and the Commissar, 1945, (“Yogi ve Komiser”); Thieves in the Night, 1946, (“Gece Hırsızları”); Arrow in the Blue, 1952, (“Maviliğe Atılan Ok”); The Invisible Writing, 1954, (“Gizli Yazı”); The Sleepwalkers, 1960, (“Uyurgezerler”); The Lotus and the Robot, 1960, (“Lotüs ve Robot”); The Thirteenth Tribe, 1976, (On Üçüncü Kabile).

 KAYNAKLAR: J.A.Atkins, Arthur Koestler, 1956.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi