Arthur Keith Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Londra’daki Royal Society’nin ve Paris Antropoloji Derneği’nin üyeliğine seçilen Keith, antropolojiye katkıları nedeniyle 1921’de “Sir” unvanıyla onurlandırılmıştır.

Keith, 20.yy başlarında, tarihöncesi insanın fiziksel yapısını belirlemek üzere yoğun bir araştırma sürecine giren antropoloji bilginlerinin öncülerinden biridir. Darwin’in evrim kuramının en ateşli savunucularından olan Keith, insanın evrimini gün ışığına çıkarmak amacıyla, özellikle Avrupa ile Kuzey Afrika’dan derlenmiş fosil parçaları ve bugünkü İsrail topraklarında uzanan Carmel Dağı’nda bulunmuş Neandertal türü insan iskeleti kalıntılarıyla tarihöncesi insanın ve insanımsıların vücut yapısını belirlemeyi başarmıştır. Bu arada, kafatası biçimi ve beyin hacmi ile zihinsel yetiler arasında ilişki olduğuna inanmış, insan beyninin büyüklüğünü önemli bir gösterge sayarak, canlılarda beyin ne denli büyük olursa zihinsel etkinliğin de o denli üst düzeyde olacağını öne sürmüştür. Bu savı ve evrim konusundaki tartışmalı görüşleriyle antropoloji bilginlerinin çoğuna aykırı düşse de, Keith’in fiziksel antropolojideki çalışmaları ilk insanın tanınmasında önemli bir adımdır.

• YAPITLAR (başlıca): Introduction to the Study of Anthropoid Apes, 1896, (“insansı Maymunların incelen-
mesine Giriş”); Ancient Types of Man, 1911, (“İnsanın Eski Tipleri”); The Antiquity of Man, 1915, (“İnsanın Eski Çağı”); Nationality and Race, 1920, (“Ulusallık ve Irk”); Darwinism and Its Critics, 1935, (“Darwincilik ve Eleştirisi”); Essays on Human Evolution, 1946, (“İnsanın Evrimi Üstüne Denemeler”); Evolution and Ethics, 1946, (“Evrim ye Ahlak”); A New Theory of Human Evolution, 1948, (“İnsan Evrimi Üstüne Yeni Bir Kuram”); An Autobiography, 1950, (“Bir Özyaşamöyküsü”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi