Arno Gruen – Normalliğin Deliliği

Arno Gruen –
Normalliğin Deliliği

İnsandaki Yıkıcılık Üzerine Bir Kuram 

Duygusal yoğunlaşmaların tetikleyicisi güven,
eksikliği hissedilince duyu yitimi, körleşmesi kaçınılmaz.

İktidar arayan kişi, bulduğu ilk yetkin otoriteye
kendini teslim eder.

Bunun güven sıkıntısı, endişesi ile ilgisi açık.

Ancak iktidara teslim olan kişinin gerçeği saklıdır.

Tamamen sorumsuz bir bilince sahiptir.

En ufak daralmada nedenleri ona “iktidar” vermek
durumundadır.

Eğer iktidar bunu başaramazsa, teslim olmuş gözüken
birey isyan eder.

Sesli, sessiz bu isyan ona gerçeği göstermez,
bilakis kendi yanılgısını derinleştirir.

Ölüm isteği, gerçeklikten yoksun kişilik yapısının
bir parçasıdır.

İnsanın özgürleşmesi için Marx; üretim araçlarının
el değiştirmesini öneriyordu. Güçsüzlük, insanın aşması gereken en önemli
rahatsızlık… Buna karşın doğal dürtü üretim araçlarının ele geçirilmesinde,
mülkiyet hırsı, kapitalizmi besler.

Suçu hissetmenin nedeni sorumluluktur.

Suçluluk hissi ise korkudan ileri gelir.

Hatırlamadaki ısrar, şiddete karşı çok ciddi bir
savunmadır.

Şiddeti çok basit bir refleks olarak algılamak onu
küçümsemek olarak anlaşılmamalı.

Kökleri derinlerde de olsa tavır olarak bir
derinliği yok.

Türkçeleştiren: İlknur İgan

Çitlembik Yayınları

2. Baskı, 2004