Arno Gruen – Kendine İhanet

Arno Gruen –
Kendine İhanet

Kadın ve Erkekte Özerklik Korkusu 

Engellenen özerklik kötülüğü besler.

Üst ideal

Gelişim

Sevgi                 Güç

Bilinçlenmek hiç şüphe yok ki bu ikisinin uyumlu
halde kalabileceği bir meskendeki özerkliktir.

Soyutlama, bize olumsuz etkileri fazla olan bir
araçtır.

Soyutlamanın bir tetikleyicisi zekânın
abartılmasıdır. Soyutlama duygularımızı süzüp ayıklamaya yarar.

Çaresizlikten doğan korku, ezilene karşı içimizde
bir öfkeye dönüşür, çünkü kurban nefret ettiğimiz kendiliğimizi yansıtmaktadır.

Bilincimizi genel ideolojilerin kısıtlamalarından
kurtaranlar daima sanatçılar ve münzeviler olmuştur.

Şizofren; abartılı bir çaresizliği temsil eder.

Bilginin yükselen bir değer olarak öne çıktığı
ortamda coşku ve ruh yok olur.

Kendini duygulara bırakan kişi, aynı zamanda kendini
korkulara açmış olur.

Oysa güç fantezileri bizi korkudan ve diğer tüm
farklı ve ince duygulardan korur ama bu süreç bastırılan duyguların beklenmedik
bir biçimde aniden ortaya çıkışıyla son bulur.

Kim olduğumuz sorusuna verdiğimiz yanıt kendi iç/öz
dünyamıza ne ölçüde yabancılaştığımızı ortaya koyabilir.

“Ölmeden önce ölen, öldüğünde çürür.” J. Böhme

İnsana yolculuğun ilk adımı olarak başkaldırı…

Türkçeleştiren: Ülkü Hastürk

Çitlembik Yayınları

2. Baskı, 2004