Aristoteles – Kategoriler

36

Aristoteles
Kategoriler

Yalnızca adları ortak, ada göre özünün
tanımı başka olanlara eşadlılar denir. Sözgelişi hem gerçek insana hem de
resmedilmiş insana canlı denir.

Adları ortak, ada göre özlerinin tanımı da
aynı olanlara eşanlamlılar denir.

Hiçbir nesneye kendi başına büyük ya da
küçük denmez, bir şeyle karşılaştırıldığında söylenir.

Nicelik olmayan şeylerde ise hiçbir zaman
eşit ya da eşit olmayan denmesi düşünülemez.

Görelilerin hepsinin neliği başka nesnelere
göre söylenir.

Görelilerde karşıtlık söz konusu, sözgelişi
görelilerden erdem kötülüğe, bilgi bilgisizliğe karşıt.

Huylar aynı zamanda yatkınlıklardır ama,
yatkınlıkların huy olması zorunlu değil.

Başlangıcını (…) kalıcı duygulanımlardan
almış olan değişikliklere nitelik adı verilir. Yani doğal yapıda bir sarılık ya
da karanlık oluştuğunda böyle değişikliklere nitelik denir.

…kolayca yokedilebilen, çabucak
giderilebilenlerden meydana gelmişlerse duygulanım denir.

Nitekim utandığı için kızarana kırmızı,
korktuğu için sararana sarı denmez.

Nitelikte karşıtlık bulunur; sözgelişi
doğruluk eğriliğe, aklık karanlığa karşıt,

Ama hepsinde bu böyle değil

…renklere hiçbir karşıt yok.

Κατηγορίαι
Kategoriai

Türkçeleştiren: Saffet Babür

İmge Yayınları

Ocak, 1996