Arif Efendi (Bakkal) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Arif Efendi (Bakkal) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1830-1909) Osmanlı hattat. Nesih ve sülüs yazı­da döneminin en güzel örneklerini vermiştir. Filibe’de doğdu, 17 Eylül 1909’da İstanbul’da öldü. Emîr Şeyhi Süleyman Efendi’nin oğlu, hattat Mustafa Rakım Efendi’nin babasıdır. Öğrenimini Filibe’de gördü. Filibe Yürüyüş Camii hatibi hattat Hafız İsmail Efendi’den yazı dersleri aldı. Genç yaşta hacca gitti. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında İstan­bul’a gitti. Saraçhanebaşı’nda bakkal dükkânı açıp yıllarca işletti. Bu yüzden “bakkal” sanıyla anılır. Sülüs ve nesih yazıyı Hasekili Şevki Efendi’den öğrendi, 1883’te icazet aldı.

1903’e değin çeşitli okullarda ve Nuruosmaniye Camii avlusundaki Meşkhane’de hat dersleri verdi, daha sonra hastalığı nedeniyle bu görevini oğluna bıraktı. Yetiştirdiği hattatlar arasında oğlu Mustafa Rakım, Elmalık Hamdi Yazır, Aziz Efendi, Necmeddin Okyay bulunmaktadır. Yazdığı “Delailü’l-Hayrat’lardan (Dua kitabı) biri Medine Kütüphanesi’nde, diğeri Mısırlı Prens Hüseyin Kâmil Paşa’dadır.

Çeşitli müze, kütüphane ve özel koleksiyonlarda hilyeleri, levhaları vardır. Sülüs ve nesih hattın en güzel örneklerini vermiştir.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 8. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983