Argun Nedir, Ne Demek, Tarihte Argun Anlamları

0
46

Argun, Türkler’de birçok hükümdar ve devlet adamının adı.

Argun esasen kemirgen sınıfından bir hayvan türüdür. Kâşgarlı’ya göre bu hay­vanın boyu yanm arşın uzunluğunda olup duvar yarıklarında ki serçeleri avlardı. Yi­ne aynı müellife göre argun koyuna sal­dırınca koyunun eti sararır, uyuyan in­sana saldırırsa o insan idrar tutukluğu­na uğrardı  Bu hayvanın Türkiye Türkleri’nin gelincik dedikleri hayvan olması muhtemeldir.

Argun cesareti, enerjisi ve atılganlığı sebebiyle Türkler tarafından çocuklarına ad olarak konmuştur. Alparslan’ın oğul­larından Arslan Argun bu adı ilk taşıyan­lardan biridir. Anadolu Selçuklu Hükümdarı II. Kılıcarslan’m (ö. 588-1192) Amas­ya hâkimi olan oğlunun da aynı adı taşıdığı bilinmekte­dir. XII. yüzyıldaki İran Selçukluları bey­lerinden Bâzdâr Yarınkuş’un oğlu Kazvin valisi Alp Argun ile son Selçuklu Hükümdarı II. Tuğrul’un emirlerinden Alp Argun (ö. 589-1193), bu adı taşıyanla­rın en tanınmış olanlarıdır.

Moğollar devrinde “Kaanlar” adına Ho­rasan ile komşu yerleri idare eden Ar­gun Aka ve IV. İlhanlı hükümdarı Argun Han da bu ad ile anılanların başında yer almaktadır.

Mısır ve Suriye’ye hâkim olan Memlükler arasında Argun yaygın şahıs ad­larından biri olarak görülür. Memlükler devrinde ve XIV. yüzyılda bu adı taşı­yanların en ünlüleri Argun ed-Devâdâr. Argun el-Alâî (ö. 747-1347) ve Argun el-Kâmilî (ö. 758-1357) idi.

Timurlular’da da bu adı taşıyan bey­lere rastlanmaktadır. Bunların en ünlü­lerinden biri. Timur’un kumandanlarından Türkmen asıllı olduğu söylenen Ar­gun Şah idi.

Diyanet İslam Ansiklopedisi