Arge Nedir Ne Demek, Anlamı Hakkında Bilgi

0
56

Arge nedir? Araştırma ve Geliştirme kısaca Arge diye bilinen bu kelime aslında kurumlarda çok önemli bir yere sahiptir. Arge nedir diye soracak olursanız? Bir kurumun bilim adamları ve mühendisler istihdam etmek suretiyle şirketin çalışma alanı doğrultusunda Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek, yaptığı çalışma ve faaliyetleri anlatmak için kullanılan yaygın bir terimdir. Kurumlar Arge çalışmalarına ciddi yatırımlar yapmaktadırlar. Arge’de yapılan çalışmalar nelerdir? 1- Temel Araştırma: Spesifik bir uygulama veya kullanım olmadan, araştırılan konunun temeli ve gözlemlenen gerçeklerine dair yeni bilgi kazanılması için yapılan deneysel veya teorik çalışmadır. 2- Uygulamalı Araştırma: Yeni bilgi kazanılması için yapılan özgün araştırmadır. Fakat bu Temel Araştırma’dan farklı olarak, spesifik bir pratik uygulamaya veya amaca yöneliktir. 3- Deneysel Gelişim: Yeni malzeme, ürün ve araçların üretimine; yeni işlemlerin, sistemlerin, hizmetlerin kurulmasına veya halihazırda üretilmiş veya kurulmuş olanların geliştirilmesine yönelik, mevcut bilgiye dayalı sistematik çalışmasıdır. Arge’nin kurumlar içerisindeki görevleri nelerdir? 1- Artımlı Arge çalışması 2- Radikal Arge çalışması 3- Temel Arge çalışması 4- Uygunluk çalışması 5- Müşteri destek çalışması Arge kaç aşamada gerçekleşmelidir? Her Arge çalışması mutlaka şu üç aşamayı içermelidir bunlar şunlardır: 1- Ölçme aşaması 2- İzleme aşaması 3- Değerlendirme aşaması Arge çalışanlarında aranan karakteristik özellikler nelerdir? 1- Çoğunlukla çok iyi eğitim almış ve bir disiplinde profesyonelleşmiş mühendis ve bilim adamlarıdırlar. 2- Genellikle “yöneticilik” sahasında bilgi ve eğitime sahip değildirler. Sahip oldukları kendine güven duygusu, onları daha bağımsız ve kendi tercihleri doğrultusunda çalışma yapmaya yönlendirir. 3- Arge çalışanları konularında uzmanlaştıkça zamanla maddi tatminsizlik hissederek yöneticilik türü işlere yönelirler. Arge’de kalifiye elemanlardan daha çok istifade edebilmenin tek yolu onları tatmin edici şekilde ödüllendirmektir. Kurumlar Arge için ne kadar yatırım yapmalıdırlar? Kurumlar Arge için yapacakları yatırımları şu formüle göre değerlendirebilmektedirler. Arge Harcaması / Şirketin Toplam Geliri = Yeni ürün başına yapılan Arge masrafı / Yeni ürünün şirketin Toplam Gelirine katkısı