Nedir ?

Arazbar-Buselik Makamı, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Arazbar-Buselik, Türk mûsikisinde birleşik bir makam.

III. Selim tarafından terkip edilmiştir. Dizisi, arazbar makamı seyrine buselik dörtlü veya beşlisinin eklenmesinden meydana gelir. Nota yazımında donanı­mına, karar kalıbı olan buseliğin gereği olarak hiçbir arıza konmamalıdır. Ma­kamın güçlüleri gerdaniye, dik hisar ve çargâh perdeleri, durağı dügâh perde­sidir. Çoğunlukla dik hisarda segah ma­kamı, çargâhta nikriz makamı çeşnisiyle karar verilir. Seyri inicidir.

Arazbar-buselik makamına örnek olarak Zeki Mehmed Ağa’nın ağır dü­yek usülündeki peşrevi, Suyolcuzâde Salih Efendi’nin ağır çenber usülündeki “Zahmdâr-ı hayretim, dağımla yârem bağlarım” mısraı ile başlayan bestesi ile Hacı Sâdullah Ağa’nın;

“Al gönlümü âyîne-i ma’nâdır bu” mısraı ile başlayan yü­rük semaisi gösterilebilir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi

İlgili Makaleler