Araba Sevdası Recaizade Mahmud Ekrem Kitap Özeti, Konusu

Yazar: Recaizade Mahmud Ekrem

Kitap Hakkında: Araba Sevdası, Türk edebiyatında Gerçekçilik akımının ilk örneklerinden sayılır.

Konu: Bihruz Bey’in trajikomik öyküsü eşliğinde, Avrupalılaşmayı züppeleşmek olarak anlayan ve uygulayan dönemin İstanbul sosyetesi eleştirilrisi.

Özet: Nazlı büyütülmüş, üstünkörü bir öğrenim görmüş Bihruz Bey, bir vezir oğludur, yani paşazade. Babası ölünce Bihruz’la cahil ve saf annesine büyük bir miras kalır. Yirmi dört yaşlarındaki Bihruz Bey, hazır paranın bitmeyeceğini sanarak, kendini gezmelere, eğlencelere kaptırır. Alafranga giyinmek, yerli yersiz Fransızca konuşmak, lüks faytonunda tur atmak başlıca meraklarıdır. Bir gün İstanbul’un o zamanki gezinti yerlerinde Çamlıca bahçesinde genç, güzel bir kadın görür. Hayalinde onu kibar bir aile kızı olarak tasarlar. Bir daha dagöremediği Periveş adındaki bu kızın sevdasıyla hastadır adeta. Serveti tükenedursun, dalkavuk ve yalancı arkadaşı Keşfi Bey, Bihruz’a Periveş’in öldüğü haberini verir. Âşık Bihruz şimdi Periveş’in hiç değilse mezarını bulmak sevdasına düşmüştür, İstanbul’un bir başka eğlence yeri Şehzadebaşı’nda bir ramazan akşamı gezinirken Periveş’e çok benzeyen bir kadınla karşılaşır, onu Periveş’in ablası zanneder; kadından kardeşinin mezarının yerini sorar. Bihruz Bey’in ahmaklığını anlayan Periveş, ona, aradığı kadının kendisi olduğunu söyler. Hayalinde yücelttiği sevgilisinin bir sokak yosması olduğunu, Bihruz Bey neden sonra anlamıştır.