Aptt Nedir Ne Demek, Anlamı Hakkında Bilgi

Aptt nedir? Aptt, Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı anlamına gelmektedir. Protrombin zamanı ekstrensek koagülasyon yolunun göstergesidir. Genellikle oral antikoagülan tedavinin izlenmesinde kullanılır. Aptt testi nedir? Aptt testi genel olarak pıhtılaşma sisteminin bozukluklarının tanısında kullanılan bir koagulasyon testidir. En sık kullanım alanı cerrahi operasyon veya invaziv bir girişim yapılacak hastalara yapılacak müdahele öncesi kanama yönünden bir risk olup olmadığının değerlendirilmesidir. Aptt testi başka nerelerde kullanılır? 1- İntrensek koagülasyon sisteminin değerlendirilmesi, 2- Heparin tedavisinin takibi, 3- Hemofili taramalarında, 4- Pıhtılaşma sisteminde yer alan faktör II, V, VIII, IX, X, XI ve XII’nin konjenital eksikliklerinin taranması, 5- Karaciğer yetmezliği araştırılması, 6- Dolaşan antikoagülanların yetersizliğinin araştırılması, 7- K vitamini yetersizliğinin değerlendirilmesi, 8- Yaygın damar içi pıhtılaşma olarak da bilinen ve hayati tehlikesi bulunan DIC(Disemine İntravasculer Coagulation) tanısında kullanılır. Aptt normal değerleri nedir? Aptt Normal Değerleri 25-36 saniye arasıdır. Bu değerler alt ve üst sınır için 1-2 saniye oynayabilir. Aptt hangi durumlarda yükselir? 1- Hemofili A 2- VonWillebrand hastalığı, 3- FXII, XI, IX eksikliği, 4- Karaciğer Hastalıkları, 5- Standard Heparin tedavisinin kontrolünde, 6- Yaygın Damar içi pıhtılaşma vakalarında Aptt süresinin yükseldiği görülmektedir.