Felsefe Yazıları

Antroposantrizm Ne Demek, İnsan Merkezcilik Nedir, Tanımı Hakkında Bilgi

Antroposantrizm [İnsanmerkezcilik] İnsanı evrenin en önemli varlığı olarak gören inanç Ve dünyayı insani değerler ve deneyimler açısından yorumluyor ya da değerlendiriyor. Terim, insan merkezciliği ile birbirinin yerine kullanılabilir ve bazıları kavramı insan egemenliği ya da insan istisnası olarak tanımlar. Vasatlık ilkesi, insan-merkezciliğin tam tersidir. İnsan-merkezciliğin birçok modern insan kültürü ve bilinçli eylemine derinden gömülü olduğu düşünülmektedir. Ekoloji ortamında insan eylemi tarafından yaratılan sorunların temel nedeni olarak kabul edilen çevre etiği ve çevre felsefesi alanında önemli bir konsepttir.

Bununla birlikte, insan-merkezciliğin pek çok savunucusu, bu durumun mutlaka geçerli olmadığını belirtiyor: Sağlam bir uzun vadeli görüş, insanlar için sağlıklı, sürdürülebilir bir çevrenin gerekli olduğunu ve gerçek meselenin sığ antroposentrizmi olduğunu kabul ediyorlar.

Kökeni
İnsanın istisnai olmasının bazı savunucuları beynin alışılmadık hızlı evriminin ve olağanüstü yeteneklerin ortaya çıkmasının kanıtlarına işaret ediyor. Bir yorumcunun söylediği gibi, “İnsanlık tarihinde, fakülteleri yetiştirme, gelişimimizi şekillendirme ve evrim süreçlerinden tamamen farklı olan kasıtlı bir biçimde daha geniş dünyayı etkileme konusunda başarılı olduk.”

Popüler kültürde

Tüm çağlardan ve toplumlardan kurguya göre, insanların binmek, yemek yemek, süt yapmak ve başka türlü hayvanları ayrı türler olarak davranmak için normal şekilde davranan bir kurgu vardır. Konuşan hayvanlar gibi zaman zaman istisnalar vardır, ancak istisnalar olarak, genellikle insanları hayvanlardan ayıran kural sapmaları olarak ele alınırlar.

Bilim kurgusunda, insan merkezciliği, insanlar hem varlık hem de tür olarak üstün kişilerdir. Esas olarak, ırk üstünlüğü galaktik bir ölçekte eşdeğerdir; ırk üstüncülüğü yarışlarının değil ırk ayrımcılığına benzer şekilde, duygusal olmayan insanlara karşı hoşgörüsüz ayrımcılık yapılmasını gerektirir. Bu düşünceyi anti-hümanizm karşılamaktadır. Bazen bu ideal, güçlü AI’lar ve cyborg’lara karşı korku ve üstünlükleri, entegrasyon, siyernetik isyanlar, makine kuralları ve Tilden’in Robotik Yasaları’nın tasavvur edilmesini de içerir.

Mark Twain, İnsan Hakimiyeti inancını Dünya Mektupları’ndan alıkoydu (1909, 1962’de yayınlandı).

2012 belgeseli The Superior Human? Insan-merkezciliği sistematik bir biçimde analiz eder ve değerin temelde bir görüş olduğuna karar verir ve yaşam biçimleri doğal olarak kendi özelliklerini değerlendireceğinden, çoğu insan aslında diğer türlerden daha değerli olduklarına inanmak için yanıltılmaktadır. Filme göre bu doğal önyargı, alınan bir rahatlık duygusu ve insan olmayan insanların sömürülmesi için bir bahane ile birlikte insan-merkezciliğin toplumda kalmasına neden oluyor.