Antonio Gramsci Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

52

GRAMSCI, Antonio (1891-1937)

İtalyan siyaset adamı ve Marxist kuramcı. İtalyan Komünist Partisi’nin kurucularındandır.

23 Ocak 1891’de Sardunya Adası’nda Ales köyünde doğdu, 27 Nisan 1937’de Roma’da öldü.Yedi çocuklu bir ailenin altıncı çocuğuydu. Babası tapu sicil memuruydu. Ailesinin içinde bulunduğu maddi güçlükler nedeniyle bir yandan çalıştı, diğer yandan ortaöğrenimini tamamladı. 1911’de Palmiro Togliatti
ile birlikte Torino Üniversitesinin bir bursunu ka-zandı. Burada tarih, felsefe ve dilbilim öğrenimi gördü. Üniversite yıllarında özellikle idealist felsefeci Benedetto Croce’nin ve Marxist düşünür Antonio Labriola’nm düşüncelerine ilgi duydu.

1913’te İtalyan Sosyalist Partisi’ne (İSP) üye oldu ve partinin sol kanadının yanında yer aldı. İtalya 24 Mayıs 1915’te I.Dünya Savaşı’na girdiğinde parti içinde savaşa karşı çıkan grup arasındaydı. Bu yıllarda bir yandan sosyalist Avanti Gazetesi’nin Torino baskısını, bir yandan da haftalık sosyalist dergi İl Grido del Popolo’yu yönetiyordu. 1917’de İSP yönetimini “revizyonist” olmakla suçlayan sol kanadın Floransa’da gizli olarak düzenlediği konferansa katıldı. Ağustos’ta Torino’da düzenlenen savaş karşıtı ayaklanmada etkin rol oynadı ve İSP’nin Torino bölge sekreterliğine seçildi. Rusya’da Ekim Devrimi’ nin gerçekleştirilmesi, İtalya’da gündeme gelecek bir devrimde işçi sınıfının oynayacağı rol konusundaki düşüncelerinin oluşmasına önemli katkısı oldu.