Antoloji Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

42

Gerçek sanat eseri değerindeki örneklerin bir araya getirildiği derleme yapıtlar. Yunanca anthos (çiçek) ve legein (toplama) sözcüklerinden türemiştir.