Home Edebiyat Edebi Şahsiyetler Antoine Watteau Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Antoine Watteau Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0
35

WATTEAU, Jean Antoine (1684-1721)

Fransız, ressam. Rokoko’nun en önemli temsilcilerindendir.

10 Ekim 1684’te Valenciennes’de doğdu, 18 Temmuz 1721’de Nogent-sur-Marne’de öldü. Çıraklık dönemini dinsel konulu resimleriyle tanınan J.A. Gerin’in atölyesinde geçirdi. 1702’de Paris’e gitti ve ailesinden destek görmediği için yaşamını resim kopyaları yaparak kazandı. 1703-1707 arasındaki resim çalışmalarını ressam Claude Gillot’nun (1673-1732) yönetiminde sürdürdü. 1708 dolaylarında Luxem-burg sarayının bakımı ile görevli dekoratör III.Claude Audran’ın (1658-1734) yanında çalışmaya başladı ve saraydaki koleksiyonları inceleme olanağını buldu. 1709’da Roma Ödülü’nü kazanmak için yaptığı girişim sonuçsuz kaldı. Bir ara Valenciennes’de kaldı. Paris’e yeniden döndükten sonra yanında kaldığı Pierre Crozat’nın koleksiyonunda bulunan Rubens’in ve Venedikli ustaların yapıtlarını inceledi. 1712’de Akademi’ye kabul edilmesi için karar alındıysa da, bu iş için gerekli olan resim yapımını 1717’ye değin geciktirdi. Akademi’ye jete galante (âşıkları birbirine kur yaparken betimleyen bir tür duvar resmi) adlı yeni bir türün ustası olarak kabul edilen ilk ressam oldu. 1719’da solunum yolları rahatsızlığına çare bulmak amacıyla gittiği Londra’da sağlığı daha da bozuldu. Paris’e döndükten kısa bir süre sonra öldü.

Watteau’nun üstünde, yanında çalıştığı ressamların çeşitli oranlarda etkisi olmuştur. Ancak üslubunun biçimlenmesini, çeşitli aşamalarda incelediği Rubens ve Veronese başta olmak üzere Venedik Okulu’nun büyük ustalarına borçludur. Çeşitli dönemlerinde yaptığı Italyan komedi tiyatrosunu konu alan resimleri, sanatında önemli bir yer tutar. Bu tür resimler XIV.Louis’nin son döneminde yasaklanmışsa da, bütünüyle ortadan kaldırılamamıştır. Kalabalık kompozisyonlarında oyuncuların oynadıkları role uygun düşen ruh durumlarını başarıyla yansıtmış, tek figürlü resimlerinde ise melankoli duygusunu özellikle vurgulamıştır.

Watteau’nun 1712’den sonraki resimleri çoğunlukla döneminin burjuva sınıfına özgü eğlenceleri konu alır. Bu sınıf için saray ve köşk bahçeleri, salonların resmi havasından kurtulmak için birer sığınaktır. Watteau bu resimlerinde çiftler arasındaki kur ve aşk ilişkilerini, kaygısız eğlence yaşamını neşe dolu ve mutlu bir hava içinde betimlemiştir.

• YAPITLAR (başlıca): Fransız Tiyatrosunda Aşk, ykş. 1714, Devlet Müzesi, Berlin; Çobanlar, ykş. 1716, Devlet Müzesi, Berlin; Cythera Adasından Ayrılış, 1717, Louvre, Paris; Dans, ykş. 1719, Devlet Müzesi, Berlin; Mezzetin ykş, 1719, Metropolitan Sanat Müzesi, New York; Gersaint’m Dükkânı, 1720, Devlet Müzesi, Berlin; Italyan Komedyenleri, 1720, Ulusal Sanat Galerisi, Washing-ton; Gilles, ykş. 1721, Louvre, Paris.

• KAYNAKLAR: H.Adhemar, Watteau: sa vie et son oeuvre, 1950.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi