Filozoflar

Antoine Louis Claude Destutt de Tracy (Filozoflar Biyografileri)

Antoine Louis Claude Destutt de Tracy

filozof-3/destutt_de_tracy Destutt de Tracy, tam adı Antoine Louis Claude Destutt de Tracy ( 20 Temmuz 1754 – 9 Mart 1836 ) Yılları arasında yaşamış İdeoloji fikrinin öncüsüdür.

Destutt de Tracy ideoloji fikrinin öncü ismidir. Ona göre ideoloji, bilimsel bir disiplindir. Doğru ile yanlışı, yanılsama ile gerçekliği, safsata ile bilimsel olanı ayırmaya dönük bir bilimdir sözkonusu olan. Destutt de Tracy ve onunla birlikte İdeologlar olarak adlandırılan diğer entelektüeller bu bağlamda ideolojiyi bir “fikirler bilimi” olarak formüle ederler.

Destutt de Tracy’de John Locke, Condillac ve Cabanis gibi daha çok duyumcu düşünürlerin etkisi belirgindir.

Çalışmaları

  • 1. ^ Tracy, Antoine Louis Claude Destutt de, A Treatise on Political Economy, trans. edited by Thomas Jefferson (Georgetown: Joseph Milligan, 1817; reprinted New York: Augustus M. Kelley, 1970), p. x.
  • 2. ^ “Antoine Louis Claude Destutt, Comte de Tracy, 1754-1836”, The History of Economic Thought Website

  • 3. ^ Klein, Daniel, “Deductive economic methodology in the French Enlightenment: Condillac and Destutt de Tracy,” History of Political Economy, 1985, 17:1, pp. 51-71
  • 4. ^ Hart, David M., Destutt de Tracy: Annotated Bibliography
  • 5. ^ de Tracy, Antoine Louis Claude Destutt, A Commentary and Review of Montesquieu’s Spirit of Laws, trans. Thomas Jefferson (1811) (New York: Burt Franklin, 1969)
  • 6. ^ Hart, David M., Destutt de Tracy: Annotated Bibliography
  • 7. ^ Campbell, Willisam F. “Liberty, Peace, and Self-Interest Properly Understood”, speech before The Philadelphia Society, Regional Meeting, Wilmington, Delaware, October 10, 1998.
  • 8. ^ Matthew Josephison, Stendhal, p.277