Antik Çağda Amisos

39

Ergün
Laflı –
Antik Çağda Amisos

Amisos, yani günümüzün Samsun kent merkezi
aynı adı taşıyan körfezde bir kıyı şeridi olarak, Kızılırmak (Antik Halys) ve
Yeşilırmak (Antik İris) nehirlerinin arasındaki bir noktada kurulmuştur.

Bu kent aynı zamanda Eskiçağın en erken
tarihlerden beri daima Orta Anadolu’nun Karadeniz’e açılan bir kapısı olmuştur.

İ.Ö. 5. yüzyılın ortasında Atinalılar
tarafından tekrar kolonize edildiği (ilk kolonizasyon 7. yüzyılda gerçekleşti) ve
adının da “Peiraeeus”a çevrildiği bilinmektedir.

Kentin VI. Mithridates sonrası ve özellikle
İ.Ö. 1. yüzyıl tarihi oldukça iyi bilinmektedir.

Antik dönemde Karadeniz Bölgesi’nin başlıca
geçim kaynağı kereste ticareti, köle ticareti, balıkçılık, madencilik ve
bağcılık idi. Amisos ise özellikle Hellenistik çağda ürettiği şarap ve pişmiş
toprak heykelcikler gibi özel ürünlerin pazarlanması ile zenginleşmiştir.

Samsun’da bulunduktan sonra II. Abdülhamid
tarafından Belçika’ya bağışlanan mezar taşı: 2. yüzyıla ait bu mezar taşında
biri ayakta ve diğeri yerde olmak üzere iki gladyatör tasviri yer almaktadır.

Kentin ilk sikkeleri İ.Ö. 4. yüzyıla aittir
ve Pers standartlarında basılmışlardır.

Laflı, Ergün. (2011), “Antik Çağda Amisos,” Samsun
Sempozyumu
13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 1, s. 50-53, Samsun
2012