Antalya Arkeoloji Müzesi Antalya Müzesi Nerededir, Hakkında

Antalya Bölgesi Paleolitik Çağdan günümüze dek sürekli iskân görmüştür. Homeros’un Ilyada Destanı’nda bu bölgedeki bazı yer isimlerinin geçmesi, Antik çağlarda Pamphylia denilen bu bölgede, M.Ö. 1200 yıllarında bir yerli halkın varlığını ortaya koymaktadır. Bölge ilk çağlarda Lidya Krallığının, Perslerin ve Büyük Iskender’in hakimiyetine girmiştir. M.Ö.

2. yüzyılda Pamphylia’nın batı kesimi Bergama Kralı II. Attalos’un eline geçmiş ve Kral Akdeniz’in batı kıyısında kendi adı ile anıIan “Attalia”yı; yani bugünkü Antalya Şehrini kurmuştur. Kent, III. Attalos’un ölümünden sonra Roma Imparatorluğu’na ve M.S. 4. yüzyıldan itibaren de Bizans’a bağlanmıştır. 1207 yılında Selçukluların kente hakimiyeti ile Türk-İslam Dönemi başlamış, bölge 14. yüzyıl sonlarında da Osmanlı Devleti’nin hakimiyetine girmiştir.

Tarihçe

I. Dünya Savaşı’ndan sonra 28 Mart 1919’da İtalyanlar Antalya’yı işgal etmeleri ardından, açıkta gördükleri eski eserleri toplamaya başlamaları üzerine Süleyman Fikri (Erten) harekete geçer. O sırada Antalya Lisesinde öğretmenlik yapan Süleyman Fikri Bey Antalya Mutasarrıflığına başvurarak kendisini 15 Ekim 1919’da, fahri Asar- Atika (eski eser) memuru tayin ettirir ve müze kurma girişimlerine başlar. İlk olarak Antalya merkezinde yer alan eski eserleri Tekeli Mehmet Paşa Camii karşısında bulunan terk edilmiş Bayraktar Baba Türbesi’nde toplayarak bir depo müze oluşturmaya başlamış ve bu suretle Antalya Müzesi’nin ilk temelini atmıştır.

1922 yılında Antalya Müzesi mübadele sonrasında Rumların geride bıraktığı beş kiliseden biri olan Panaya Kilisesi (Alaaddin Camii)’ne taşınmıştır. Böylece Antalya da eski eserlerin ilk defa Bayraktar Baba Türbesi’nde depo kavramı altında toplanması ardından, ilk müze binası oluşturulmuştur. Birinci Müze binası olan Alaaddin Camii’nde Süleyman Fikri Erten 1923’te fahri Müze Memurluğundan aslen Müze Memurluğuna, 1924’te Müze Müdürlüğüne atanmıştır. 1923’te müzeye 20 lira ücretle ilk hademe ve 1924’te 10 Lira ücretle Müze Muhafızı (güvenlikçi) tayin edilmiştir.

1937’de Müze, ikinci binası olan Yivli Minare Camii’ne taşınmış ve 1972’ye kadar burada kalmıştır. 1972’de Antalya Müzesi günümüz binasına taşınmıştır. 1974’te bir dönem, Yivli Minare Camii tekrar Etnografya Müzesi olarak düzenlenmişse de eserler daha sonra tekrar günümüz müze binasına getirilmiştir.

Antalya Müzesi 1982 yılında kapatılarak tamamıyla tadilattan geçirilmiş ve 1985’te tekrar ziyarete açılmıştır. 1988’de ‘Avrupa Konseyi Yılın Müzesi’ ödülüne layık görülen Antalya Müzesi bugün 30.000 metre kareyi kapsayan bir alanda on dört sergi salonu ile açık hava galerileri ve bahçeden oluşan alanda, tamamı yöreye ait olan eserler genellikle kronolojik ve yer yer konularına göre teşhir edilmektedir.

Adres ve İrtibat

Adres : Antalya Müzesi Konyaaltı Cad. No:88-07050 ANTALYA

Tel : 0242.2385688-89  Fax: 024

2. 2385687

E-mail : antalyamuzesi@ttmail.com – info@antalyamuzesi.gov.tr

Ziyaret Saatleri : Nisan-Ekim 9.00 -19.00 – Kasım-Mart 08.00 -17.00  Pazartesi günleri müze kapalıdır.