Anselmus (Filozoflar Biyografileri)

23

İtalyan tanrıbilimci. İnanç sorunlarına us ilkelerine dayanarak çözüm aramış, Tanrı’nın varlığını varlıkbilim yöntemiyle ve Aristoteles mantığına dayanarak kanıtlamaya çalışmıştır.