Annales Tarih Okulu, Anlayışı, Temsilcileri, Hakkında Bilgi

31

Annales Tarih Okulu

Günümüzde Fransız tarihçi Fernand Braudel’ in bilimsel kişiliğinde en tanınmış temsilcisini bulan bu tarih anlayışı adını 1929’da Fransa’nın Strasbourg kentinde yayımlanmaya başlayan Annales d’Histoire Economique et Sociale (“İktisadi ve Sosyal Tarih Yıllığı”) dergisinden alır. Kurucuları, Strasbourg Üniversitesi’nden tarih profesörleri Lucien Febv-re* (1878-1956) ve Marc Bloch’tur (1886-1944). Annales Tarih Okulu diye anılan tarih araştırmacıları önceleri bu dergi etrafında toplanmışlardır. Kendi başına bütünsel bir tarihsel araştırmalar geleneği oluşturmayı başaran bu dergi, Annales: Economies, Societes, Civilisations (“Yıllık: Ekonomiler, Toplumlar, Uygarlıklar”) adıyla günümüzde de yayımını sürdürmektedir.

Bu tarihsel akımın ilk belirtileri, Henri Berr’in (1862-1955) 1900 yılında Paris’te yayımlamaya başladığı Revue de Synthese Historique’de (“Tarihsel Sentez Dergisi”)görülebilir. Braudel, Febvre ve Bloch’un da öncülüğünü teslim ettikleri Berr, bu dergide tarihsel araştırmaların bazı yapay bölümlere ayrılmamaları gerektiğini, tersine, tarihsel sentezin tarihçilerin temel görevi olduğunu savunuyordu. Toplumsal ve tarihsel bilginin bütünsel olması gerektiği, Annales ’ci tarih anlayışının da birinci ilkesidir. Berr’in dergisinde 1903’te iktisatçı François Simiand’m bir makalesi yayımlanır. Simiand, zamanın önde gelen Fransız tarihçilerini, araştırmalarında istatistiksel, rakamsal veri ve belgelere önem vermemek, onları kullanmaktan kaçınmakla suçlar. Oysa tarih, bir siyasal olaylar dizisi değildir sadece; bunların altında yatan yapıların tarihidir. Bu görüş Annales’in ikinci ilkesidir.