Anket soruları Nedir Ne Demek, Anlamı Hakkında Bilgi

46

Anket soruları Anket Soruları anket yaptığınız topluluğa veya gruba soracağınız soruları temsil eder. Anket yaparken anket yaptığınız kişilerin ilgi alanlarına ve yönelimlerine göre sorular hazırlamanız anket sorularından sizin maksimum verim almanızı sağlayacaktır Anket soruları hazırlanırken nelere dikkat edilmeli İlgilenilen her konu için anket soruları yazın ve aklınıza gelen herşeyi not edin. Mükemmel soru hazırlamaya henüz odaklanmayın, öncelikle fikirleri toparlayın. Sonra aralarından iyileri seçip mükemmelleştirin. Anket sorularını oluşturmak için beyin fırtınası, ağaç diyagramları ve diğer fikir üreten metotlar yararlı olacaktır.Sorulara karar verip netleştirme aşamasında, soruların aşağıdaki özellikleri taşıyıp taşımadığından emin olun: 1- Açıklık ve netlik: İfadeler net ve kolay anlaşılır olmalı. Anketi cevaplayan insanların sizin bildiğiniz kısaltma, teknik terim ve jargonları bilmeyebilecekleri ihtimalini unutmayın. 2- Kısalık: Soru ne kadar uzunsa cevaplayanın dikkati o kadar çabuk dağılır ve anketi tamamlamama olasılığı o kadar artar. Konu dışı kelimeleri ve fikirleri mümkün olduğunca ayıklayın 3- Belirlilik: Her seferinde sadece bir fikir üzerine odaklanın. Bunu test etmenin yolu soruda “ve”, “ya da” gibi bağlaçların bulunup bulunmadığına bakmaktadır. Birden fazla soruda sorulması gerekeni tek soruya sığdırmadığınızdan emin olun. 4- Anlaşılabilirlik: İnsanları ne sorulduğunu tahmin etmeye zorlamayın. İfadenin herkes tarafından anlaşılır olduğundan emin olun. Gerekiyorsa ek açıklamalar yapın. 5- Ölçülebilirlik: Özellikle cevapların birbirinden tam olarak farklı olduğundan emin olun. Anket sorularında yapılan hatalar 1- Aynı anlama gelen cevaplar 2- Aynı yöndeki cevaplar 3- Çakışan cevaplar 4- Anketin amacına uygun olmayan sorular 5- Anket yapılan bireylere uygun olmayan sorular 6- Yanlış anlamaya neden olabilecek sorular 7- Yönlendirici sorular 8- Tekrar eden sorular Anket soru tipleri Anket oluştururken kullanabileceğiniz soru tipleri şunlardır: Derecelendirme soruları Bu tip sorularda ürün ya da hizmetlerin belirli bir ölçeğe göre derecelendirilmeleri istenir. Bazı anketlerde ise insanlara verilen ifadeye ne kadar katıldıkları sorulur. Örnek: Amirim çalışanların önemli kararlara katılmalarını teşvik eder 1- Kesinlikle katılmıyorum 2- Katılmıyorum 3- Kararsızım 4- Katılıyorum 5- Kesinlikle katılıyorum Aldığınız hizmetten ne kadar tatmin oldunuz? 1- Hiç tatmin olmadım 2- Tatmin olmadım 3- Kararsızım 4- Tatmin oldum 5- Çok tatmin oldum Tercih belirleme soruları Bu soru formatında ifade ya da tercihlerden oluşan bir liste verilir. Cevaplayıcıdan soruya uygun cevap ya da cevapları seçmesi istenir. Hangi ürünlerimiz kullanıyorsunuz? 1- Anket yazılımı 2- CRM yazılımı 3- Proje yönetimi ve planlama yazılımı 4- Muhasebe yazılımı 5- Hiçbiri Önümüzdeki yıl içerisinde otomobilinizi değiştirmeyi düşünüyor musunuz? 1- Evet, kesinlikle 2- Olabilir 3- Hayır, aracımdan memnunum 4- Hayır, bütçe ayırabileceğimi düşünmüyorum 5- Hayır Yorumlar ve açık uçlu sorular Bu soru tipinde cevaplayıcının ek yorum yapmasına izin verilir. Bunun için bir yazı alanı bırakılır ve cevaplayıcı ilgili konuda iletmek istediklerini yazar. Bu tür soruların otomatik olarak istatistiği genelde alınamaz. Demografik sorular Demografik sorular genelde kullanıcıları sınıf, yaş, eğitim, gelir düzeyi, medeni hal gibi kriterlere göre daha küçük gruplara ayırmak için kullanılır. Eğer anketin amaçlarından biri farklı grupların verdiği yanıtlar arasındaki önemli farklılıkları belirlemek ise bu tür sorular önem kazanır.