Andrew Lang Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0
62

LANG, Andrew (1844-1912)

İskoç, antropolog ve yazar. Dünya masalları ve efsaneleri üzerine önemli derlemelerinin yanı sıra, din, büyü ve totemizm alanında geliştirdiği kuramla tanınmıştır.

31 Mart 1844’te Selkirk’te doğdu, 20 Temmuz 1912’de Banchory’de öldü. Öğrenimini St. Andrews Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi’ne bağlı Balliol College’da tamamladı. Daha sonra Londra’da Merton College’dan uzun süreli bir araştırma bursu kazandı. Akademik bir çalışma yerine gazeteci ve yazar olarak yaşamını sürdürmeyi yeğledi. 1872’de Ballads and Lyrics of Old France (“Eski Fransız Baladları ve Lirik Şiirleri”) ve 1882’de yayımladığı Helen of Troy (“Troyalı Helen”) adlı yapıtlarıyla yetenekli bir şair, Daily News gazetesinde yayımladığı eleştiri yazılarıyla da iyi bir gazeteci olarak tanındı.

1878’de kurulan Folklor Kurumu’nun öncülerinden olan Lang, antropolog ve folklorcu olarak din, büyü ve mitler konusunda önemli araştırmalar yaptı.

12    ciltte topladığı dünya peri masalları derlemelerinin yanı sıra The Gold of Fairnilee (“Fairnilee’nin Altınları”) ve Prince Prigio (“Prens Prigio”) gibi kendi hayal ürünü olan masal kitapları, çocuk klasikleri arasına girdi.

Lang, antropolog E.B.Tylor’m 1871’de yayımlanan ünlü yapıtı Primitive Culture (“İlkel Kültür”) ve J.G.Frazer’in 189û’da yayımlanan Golden Bough (“Altın Dal”) adlı yapıtlarından etkilendi, ancak ileri sürdükleri görüşlerin bazılarını eleştirerek yeni kuramlar geliştirdi. Çeşitli antropolog-etnolog ve gezginlerin notlarına dayanarak “Yaratıcı Güç-Tanrı” kavramının, evrim basamağının en altlarındaki ilkel kavimlerde bile var olduğunu ileri sürdü. Lang ilkel topluluklardan edinilen inanç ve gelenekler konusundaki verilerle, tarih öncesi insanların düşünce yapısı-
nın yeniden kurulabileceğini, öğrenilebileceğini öne sürmüştür. Bu düşünce AvusturyalI rahip-antropolog Wilhelm Mathâus Schmidt (1868-1954) tarafından geliştirilmiştir.

Lang, totemizm ile ilgili çalışmalarında, hayvanlar ya da doğal nesnelerle ilişkili totemlerin, onu seçen gruplar tarafından ata, akraba olarak benimsenmesi düşüncesini açıklamaya çalışmış, seçilen nesnenin giderek kabile üyelerince tabulaştırıldığını ve bunda grup dışı evlenmelerin önemli etkisi olduğunu öne sürmüştür.

Roman, şiir, deneme, araştırma ve mektuplarıyla döneminin en çok okunan yazarlarından olan Lang, Homeros’dan yaptığı Ilyada ve Odysspia çevirileriyle de tanınır.

•    YAPITLAR (başlıca): Şiir: Ballads and Lyrics of Old France, 1872, (“Eski Fransız Baladları ve Lirik Şiirleri”); Ballads in Bine China, 1881, (“Mavi Çin’den Baladlar”); Helen of Troy, 1882, (“Troyalı Helen”). Roman: The Mark of Cain. 1886, (“Kabil’in Damgası”); The Disentan-g/ers, 1902, (“Çözenler”) Masal: (Derleme): The Blue Fairy Book, 1889, (l.cilt), (“Mavi Peri Kitabı”); The LilacFairy Book, 1910, (12.cilt), (“Leylâk Rengi Peri Kitabı”). Masal: (Özgün): The Gold of Fairnilee, 1888, (“Fairnilee’nin Altınları”); Prince Prigio, 1889, (“Prens Prigio”). Araştırma: Ritual Myth ana Religion, 1887, (“Tapınma Mitleri ve Din”); The Formation of Religions, 1898, (“Dinlerin Oluşumu”); The Secret of the Totem, 1905, (“Totemin Sırrı”); History of Scotland, 4 cilt, 1900-1907, (“İskoçya Tarihi”); History of English Literatüre from Beou’ulf to Sıvinburne , (ö.s.), 1912, (“Beowulf’dan Swinburne’e Ingiliz Edebiyatı Tarihi”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi