Andre Chenier Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

33

CHENIER, Andre-Marie (1762-1794)

Fransız, şair. Şiirlerinin yanı sıra siyasi kimliğiyle de 19.yy Romantik şairlerini etkilemiştir.

30 Ekim 1762’de İstanbul’da doğdu, 25 Temmuz 1794’te Paris’te öldü. Yunan asıllı bir anneyle Fransız bir babanın oğluydu. College de Navarre’da öğrenim gördü. Gençlik yılları annesinin yazar ve şairlerden oluşan çevresi içinde geçti. Annesinin etkisiyle klasik Yunan edebiyatına ilgi duydu, bu yönelişi şiir anlayışının gelişmesinde önemli bir rol oynadı. Bir ara asker olmak istediyse de daha sonraki yıllarda yoğun olarak şiirle ilgilenmeye başladı. Diderot’nun Ansiklopedi’sini şiirleştirmeyi tasarladı. 1787’de Fransa’nın Londra elçisinin kâtibi olarak görev yaptı. Ama şair olarak tasarladıklarını yapamamaktan ötürü yalnız ve mutsuz bir yaşam sürdü. Fransız Devrimi’nin çıkması onu Paris’e çekti, gerici olarak nitelediği krallık yanlısı güçleri ve terör yanlısı olarak gördüğü devrimcileri hedef alan bir gazeteci olarak siyasal yaşamda yerini aldı. 1794 Martı’nda tutuklanarak hapsedildi. 25 Temmuz 1794’te, Robespierre’in düşüşünden birkaç gün önce, giyotinle idam edildi.