Anamalcı düzen Nedir Ne Demek, Anlamı Hakkında Bilgi

70

Sözlüklerde geçen anlamı : “anamalcı düzen” ne demek?1. Anamala dayanan, kar amacı güden, tüm üretim araçlarının özel mülkiyetine ve üretim araçlarından yoksun bulunanların emek ve güçlerinin satın alınmasına dayanan düzen