Analitik hiyerarşi süreci kullanılarak en uygun ekoturizm etkinliğinin belirlenmesi

32

Analitik
Hiyerarşi Süreci Kullanılarak En Uygun Ekoturizm Etkinliğinin Belirlenmesi

Artvin iline bağlı Yusufeli ilçesinin sahip
olduğu kaynaklar bakımından, ekoturizmin önemli cazibe noktalarından birisidir.

Araştırmada (…) Analitik Hiyerarşi Süreci
(AHS) isimli yöneylem araştırma tekniği (…) kullanılmıştır.

Elde edilen AHS Analiz sonucuna göre, en
yüksek öncelik değerine sahip ekoturizm etkinliği (0.172) doğa keşif yürüyüşü
etkinliği ön plana çıkmıştır. Doğa keşif yürüyüşü etkinliğini sırasıyla, suya dayalı aktiviteler
(0.167),bisiklet safari
(0.156), flora keşif
-yaban hayatı gözleme
(0.144), tarihi ve kültürel varlıkların keşfi
(0.135) kuş – kelebek gözleme (0.127) ve kamp-karavan turizmi (0.0997) etkinlikleri
izlemiştir.

Ekoturizm kavramı kökeni Yunanca oikos (ev) ve
logos (kelime)’a dayanan (…) ekoloji olarak adlandırılan kelimeden
ortaya çıkmıştır.

Çalışmanın ana materyalini Yusufeli ilçesi
ve yakın çevresi oluşturmaktadır

Dünyadaki iki farklı bitki coğrafi
bölgesinin (Avrupa-Sibirya ve İran-Turan) kesişim noktasında bulunan ilçe,
Karadeniz’de Akdeniz ekosisteminin varlık sürdürdüğü eşsiz bir alandır.

Dünyadaki iki farklı bitki coğrafi
bölgesinin (Avrupa-Sibirya ve İran-Turan) kesişim noktasında bulunan ilçe,
Karadeniz’de Akdeniz ekosisteminin varlık sürdürdüğü eşsiz bir alandır.

Çalışmada (…) “AHS Karşılaştırma Formları”
hazırlanarak, (…) her bir Kamu Kurum ve Kuruluş Temsilcisi, Çıkar ve Baskı
Grubu Temsilcisi, Yerel Yönetici ve Yerel Halk Temsilcisi, Ekoturist ve Uzman
tarafından olmak üzere toplam 625 kişi tarafından doldurulması sağlanmıştır.

Yusufeli ilçesi gerek yaşam şartlarından
dolayı gerekse coğrafi koşullardan dolayı sürekli göç vermektedir.

Ürdün 2010 yılında Wadi Rum dışındaki
bölgelerde yapılan ekoturizm faaliyetlerin den 2,1 Milyon ABD gelir elde
etmiştir.

Annapurna alanı, Nepal’deki en popüler
trekking alanıdır. Her yıl 25.000’den fazla ekoturist tarafından yürünmekte ve
buradan elde edilen gelir 40.000 yerlinin geçimini sağlamaktadır.

…ilçede özellikle ekoturizm etkinliklerinin
yoğunlaştığı alanların başında gelen Altıparmak Tabiat Parkı ve Kaçkar Dağları
Milli Parkının Yusufeli tarafında kalan Olgunlar Mahallesinde, İşhan Kilisesi,
Barhal (Altıparmak) kilisesi ve Dört Kilisesini (Tekkale kilisesi) ziyarete
gelenler için giriş çıkış ücreti uygulanarak hem kontrol sağlanabilir, hem de o
alanlarda yapılan etkinlikler sayesinde yöreye kalacak gelirin sızıntıya
uğramadan yöre içerisinde yöre halkının kullanımına ve kaynakları korunmasında
gerekli hizmetlerin oluşturulmasına olanak sağlanabilir.

Yılmaz, Hasan ve Surat, Hilal. Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak En
Uygun Ekoturizm Etkinliğinin Belirlenmesi.
Türkiye Ormancılık Dergisi.
Cilt: 16, Sayı: 2. (s. 164-176). 2015