Anaksimenes Kimdir, Hayatı, Felsefesi, Hakkında Bilgi

139

ANAKSİMENES (İÖ 588 – 525)

Eski Anadolulu bilge. Varlık türlerinin ve evrenin “hava” denen ilkeden oluştuğunu ileri sürmüştür. Bilim tarihinde değişim kuramının öncüsü sayılır.

Batı Anadolu’da Miletos (Aydın) kentinde doğdu, Eurystratos’un oğlu ve Anaksimandros’un öğrencisidir. Yaşamı konusunda yeterli bilgi yoktur. Apollodoros, onun Sardes’in (Aydın) Pers Kralı Kiros’un eline geçtiği (İÖ 546) dönemde yaşadığını, savaş olaylarına tanık olduğunu, bir süre sonra, 63. olimpiyatta (İÖ 525) öldüğünü bildirir.

Anaksimenes felsefe tarihinde, Miletos Okulu’ nun geliştirdiği doğa felsefesi akımının üçüncü ve sonuncu bilgesidir. İyonya ağzıyla yazılmış yazılarından pek azı günümüze kalan bu bilgenin düşüncelerini, kendinden sonra gelen yazarların, ondan yaptıkları ufak alıntılardan öğrenebiliyoruz. Bu alıntıların ve onları aktaranların açıklamalarından anlaşıldığına göre, Anaksimenes ışıkla, yıldızlarla ilgilenmiş, birtakım gözlemler yapmış, güneş saatinin kullanılmasında kimi kolaylıklar sağlamıştır. Özellikle gök katlarının yapısı üzerinde durmuş, yeryüzü çevresinde döndüklerini ileri sürmüştür. Yıldızların gezegen ve durağan olmak üzere iki türe ayrıldıklarını, gözlemlere dayanarak, ilk öne süren de Anaksimenes’tir.