Anadolu Medeniyetleri Antik Takıları (Antik Takılar Tarihi Eserler)

22

El-Kol Takıları

El, bazen de ayak parmaklarına takılan yüzük halkalarının kesiti yarım daire, kare, ince bant gibi farklı biçimlerde olabilir. Düz halka yüzüklerin dışındakilerde üste gelecek yer genişletilir, yüzük kaşı adı verilen bu bölüm, kabartma veya oyma, mühür, motif ya da figürlerle bezenebilir. Genel olarak ise yüzük kaşına, yüzük taşının (yüzük geminin) tutturulması için bir montür yerleştirilir ve montürün içine de çeşitli formlarda yüzük gemleri oturtulur. Simgesel bir anlam taşıması, büyülü sayılmasından kaynaklanır. Başlangıçta bir otorite göstergesi olarak ortaya çıkmış, daha sonra, hükümdar ile halk, yüksek din görevlileri ve tanrı arasındaki bağı simgeleyen, ayrıca evlilik biliği ve bağlılığı temsil eden bir anlam kazanmıştır. Daha sonraları süs takısı olarak yaygınlaşmıştır. Gelişme döneminde ise taşlı yüzükler ortaya çıkmaktadır. İlk taşlı örnekler, yüzük halkasına sabit olmayan döner skrabelerin takılmasıyla oluşturulmuştur. Metal yüzüklerin yanı sıra cam yüzükler de sevilerek kullanılmışlardır.