Ana Pauker Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

22

PAUKER, Ana (1893-1960)

Rumen, kadın siyasetçi. Romanya komünist hareketinin önderlerinden-dir. 1947-1952 arasında dışişleri bakanlığı yapmıştır.

12 Aralık 1893’te Vaslui yakınlarında Codaesti’ de doğdu, 26 Haziran 1960’ta Bükreş’te öldü. Yahudi bir köylü ailesinden gelmekteydi. Liseyi bitirdikten sonra bir süre Bükreş’teki bir sinagog okulunda İbranice öğretmenliği yaptı. Daha sonra Zürich’te tıp öğrenimi gördü.

1915-1921 arasında Romanya Sosyal Demokrat Partisi’nde çalıştı. 1921’de aynı yıl kurulan Romanya Komünist Partisi’ne (RKP) girdi. Partinin Kasım 1922’deki II.Kongre’sinde Merkez Komitesi’ne seçildi. Yasadışı çalışmalarından dolayı birkaç kez tutuklandı. Daha sonra SSCB’ye giderek 1928-1931 arasında Moskova’daki Uluslararası Leninist Okul’a devam etti. 1934’te ülkesine dönene değin III.Enternasyonal (Komintern) Yürütme Komitesi’nde görev aldı. 1935’te tutuklandı ve ertesi yıl on yıl hapse mahkûm edildi. II.Dünya Savaşı sırasında Mayıs 1941’de, SSCB ve Romanya arasındaki tutsak mübadelesi antlaşması uyarınca serbest bırakıldı ve SSCB’ye gitti. Orada, Romanyalı savaş tutsaklarını eğiterek Kızıl Ordu’ya bağlı bir birlik oluşturdu. 1941’de III.Enternasyonal Yürütme Komitesi’nde RKP temsilciliği, 1943-1944 yıllarında RKP Dış Büro başkanlığı yaptı.

Ağustos 1944’te Kızıl Ordu’yla birlikte binbaşı üniformasıyla Romanya’ya girdi. 1945-1948 arasında RKP Merkez Komitesi sekreterliği ve Politbüro üyeliği yaptı. Mart 1945’te RKP, Milliyetçi Köylü Partisi, Liberal Parti ve Sosyal Demokrat Parti’den oluşan Ulusal Demokratik Cephe’nin oluşturulmasında önemli rol oynadı. 1946’da ülkedeki tüm demokratik kadın örgütlerini tek bir federasyon altında birleştirmek amacıyla ulusal bir kongre örgütledi. Ekim 1947’de Polonya’da dokuz Avrupa ülkesinin komünist önderlerince düzenlenen toplantıya katılarak, uluslararası komünist hareketin eşgüdümünü sağlamakla görevli Kominform’un kuruluş çalışmalarında yer aldı.

Kasım 1947’de, dışişleri bakanlığından ayrılan liberal siyaset adamı Tataresco’nun yerine göreve getirildi. Bu görevi sırasında bakanlığı tümüyle yeniden örgütledi. Nisan 1948’de Büyük Ulusal Meclis tarafından yeniden dışişleri bakanlığına seçildi ve Temmuz 1952’ye değin bu görevde kaldı. Şubat 1948’de RKP ve sol kanat Sosyal Demotratlar’ın birleşmesinden oluşan Romanya İşçi Partisi’nin (RİP) Merkez Komitesi sekreterliğine ve Politbüro üyeliğine getirildi. Ancak Mayıs 1952’de parti politikasına ters düşen görüşler benimsediği gerekçesiyle, bu görevlerinden uzaklaştırıldı.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi