Amr bin-Hamık Kimdir, Hayatı, Hz. Osman’ı Öldürenlerden

Amr b. el-Hamık b. Kâhil (Kâhin) el-Huzâî (ö. 51-671) Hz. Osman’ı şehid edenlerden biri.

Hudeybiye Antlaşmasından sonra Me­dine’ye giderek müslüman oldu; Hz. Peygamber’in sohbetlerine katıldı ve ondan hadis rivayet etti. Bu hadislerden dör­dü Müsned’de yer almıştır. Hz. Peygamber’in vefatından sonra Şam, Küfe ve Mısır’ı dolaştı. Hz. Osman’ın şe­hid edildiği hadisede elebaşı olarak yer aldığı için halifenin evini kuşatanlara “Amr b. Hamık’ın askerleri” denmiştir. Kuşatmadan sonra eve giren ve halifeyi şehid eden dört kişiden biridir. Kendi ifadesine göre elindeki kesici aletle ha­lifeye dokuz defa vurmuş, bu darbeler­den üçünü Allah rızası için. geri kalanını da ona duyduğu kin ve öfke sebebiyle indirmiştir. Daha sonra Hz. Ali’nin taraftarları arasında yer alarak Cemel, Sıffın, Nehrevan savaşlarına katıldı. Mu-âviye döneminde Hz. Osman’ın öldürül­mesiyle ilgili olarak takibata uğradığı için Musul’a kaçtı. Ölümüyle ilgili ola­rak, dağda saklandığı mağarada bir yı­lanın sokmasıyla zehirlendiği veya bu mağarada yakalanıp Muâviye’ye getiril­diği ve Hz. Osman’a kısas olarak vuru­lan darbeler sırasında öldüğü yahut ya­kalanıp götürülürken yarı yolda korku­dan can verdiği ve başının kesilerek Mu­âviye’ye gönderildiği şeklinde çeşitli ri­vayetler zikredilmektedir. Diğer bir rivayete göre ise onu Muâviye’nin Musul âmili olan yeğeni Abdurrahman b. Ümmü’l-Hakem katletmiştir. Bazı kaynak­larda 50 yılında öldüğü de kayde­dilmektedir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi