Nedir ?

Amper Nedir Ne Demek, Anlamı Hakkında Bilgi

Amper nedir? Elektrikte akım şiddeti birimi. Birim zamanda geçen elektrik yükü miktarına elektrik akımının şiddeti denir. Bir iletkenin belli bir kesitinden saniyede bir kulonluk elektrik yükü geçerse, akım şiddeti bir amper olur. Akım şiddeti I = Q / t formülüne göre hesaplanır Q: Elektrik yükü miktarı (kulon), t : Zaman (saniye), I: Akım şiddeti (amper). Elektrik yükü birimi olarak kulon (coulomb) kullanılmaktadır. Bir elektronun yükü 1,6 x 10 -19 kulondur. Yani 6,28×10 18 elektronun yükü 1 kulondur. Bir amperin binde birine miliamper, milyonda birine mikroamper denir. Bir şimşek veya yıldırımdaki akımın şiddeti 100.000 ampere ulaşırken, yüksek frekansla çalışan elektronik devlerelerde akım şiddeti mikroamper mertebesindedir.

Sözlüklerde geçen anlamı : “amper” ne demek?1. Elektrik akımında yeğinlik birimi. Amper

kelimenin ingilizcesi: [Amper] adv. hardly, barely, scarcely n. ampere, unit of electric current, amp

Köken: Fransızca Benzer bağlantılar ampermetre, amperölçer, amper saat