Amorion Afyonkarahisar Antik Şehir

0
39

Amorion

Ammüriya, Ammuriya, (Amorium, Amorion), eski Frikya’nın meşhur bir şehri olup, İstanbul’dan Kilikya’ya giden askerî yol üze­rinde bulunuyordu ve önemini Doğu Roma İmparatorluğu devrinde, bilhassa İslâm teh­didi başladığı sırada, kazandı. Mühim yolları koruyan müstahkem mevki hizmetini gördü. Hakikî mevkii uzun zamanlar meçhul kalmıştı. İlk defa olarak, Hamilton bu şehrin yerini Assar Kal’a ( Aziziye = Emirdağ kasa­basının 12 km. kadar doğusunda bulunan Hamza-Hacılı ve Hisar köylerine yakın bir yerde) ‘de olarak göstermişti. Texier, harabenin yerine halkın Hergân-Kale dediklerini kaydeder ki, bu isim R. Kiepert ‘in i: 400.000 ölçülü haritasında da mevcuttur. ‘Ammüriye bir çok defalar Arap kumandanlarının kuşatmasına uğradı (bu meyanda Maslama muhasırası 805).  838’te, 55 gün muhasaradan sonra, halife el-Mu’tasim tarafından zaptolunarak, tamamıyle yağma edildi. Buna dair Arap tarihçillerde ve özellikle Tabari ‘de ayrıntılı malûmat vardır. Bu hâdiselerden sonra, ‘Ammüriye tamamîyle terkedilmiş ve bir daha ehemmiyet kazanamamıştır.