Tarihi Şahsiyetler

Ami Boue Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BOUE, Ami (1794-1881)

Fransız asıllı Alman jeolog. Trakya üzerinde incelemeleri vardır.

16 Mart 1794’te Hamburg’da doğdu. Fransız asıllı, varlıklı bir ailenin çocuğuydu. 11 yaşında, babasının ölümü üzerine amcası tarafından Paris’e götürüldü. Hiç sevmediği hukuk eğitimini yarıda bıraktığı gibi ailesinin armatörlük geleneğini de sürdürmemeye karar verdi. 1814’te aileden kalan mirastan yararlanarak Edinburgh Universitesi’nde tıp öğrenimine başladı. Burada ünlü mineraloji bilgini Robert Jameson’un da etkisiyle, botanik ve jeolojiye ilgi duydu. 1817’de tıp fakültesini bitirerek Avrupa’nın çeşitli kentlerinde hekimlik vaptı. Ancak temel ilgi alanı olarak jeolojiyi benimsediğinden yaşamının büyük bölümünü bu alandaki çalışmalara ayırdı. Bu amaçla Iskoçya, Hebrides Adaları ve Orta Avrupa’da incelemeler yaptı. 1830-1835 yıllarını Paris’te geçirdikten sonra Viyana.’ya yerleşti. 1849’da Viyana Bilimler Akademisi’ne seçildi. 21 Kasım 1881 ’de bu kentte öldü.

Boue Paris’te bulunduğu sırada Fransız Jeoloji Derneğini kurdu ve 1835’te de başkanlığına getirildi. Bu dönemde jeoloji ve paleontoloji konularında iki dergi de çıkaran Boue Bulletm de la Societe geologique de France’da (“Fransız jeoloji Derneği Bülteni”) 1830-1834 arasında -yabancı ülkelerdeki çalışmalarına ilişkin makaleler yayımladı. 1836-1838 arasında da Trakya Bölgesi’ne geziler düzenleyerek izlenimlerini 1840’ta La Turguır. d’Europe (“AvrupaTürkive’si”) adlı yapıtında topla dı. Ayrıca 1852’de yine bu bölgedeki yollara ilişkin yapıtı Sur l’etablissement de bonnes routes et surtout de chenıins de fer dans la Turquie d’Europe’ a (“Avrupa Türkiye’sinde İyi Yolların Özellikle de Demiryollarının inşası Üzerine”) yayımladı. Jeoloji alanında büyük savlarla yola çıkmamasına karşın, diğer jeologların yanlış gördüğü tutum ve düşüncelerini eleştirmekten geri kalmayan Boue uluslararası jeoloji çalışmalarının öncülerinden savılır.

•    YAPITLAR (baş ılıca): Essaigeologique sur l’Ecosse, 1820, (“Iskoçya Üzerir le Jeolojik İncelemeler”); Guide de geologue-voyageur, 2, cilt, 1835-1836, (“Jeolog-gezgine Kılavuz”); La Turqı ue d’Europe, 1840, (“AvrupaTürkiye’si”); Sur I’etablissemı -ut de bonnes routes et surtout de ehemins de fer dans la Tourquie d’Europe, 1852, (“Avrupa Türkiye’sinde: İyi Yolların Özellikle de Demiryollarının İnşası Üzerine”); Ess aı de carte geologiqıte cin globe terrestre, 1845, (“Yer’in Jeolojik Haritası Üzerine Deneme”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi