Amfoterlik Nedir Ne Demek, Anlamı Hakkında Bilgi

Amfoterlik nedir? Kimyada, bir maddenin hem asitlerle hem de bazlarla tepkimeye girebilme özelliği. Amfoter maddeler, asitler karşısında baz gibi davranarak proton alır veya elektron çifti verirler. Bazlar karşısında ise asit gibi davranarak proton verir veya elektron çifti alırlar. Mesela su amfoter bir maddedir. Bir asit olan hidrojenklorürle tepkime verdiği gibi, biz baz olan amonyakla da tepkime verir: H 2 O + HCl ?› H 3 O + + Cl – ‹? H 2 O + NH 3 ?› NH 4+ + OH- ‹? Birinci tepkimede su, hidrojen klorürden bir proton alarak baz gibi davranmışken, ikinci tepkimede amonyağa bir proton vererek asit gibi davranmıştır Çinko, alüminyum, krom, kalay ve kurşun amfoter maddelerdir. Bunların hidroksitleri de amfoter özellik gösterir.