Alvin Goldman Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

35

GOLDMAN, Alvin Ira (1938)

ABD’Ii düşünür. Aynı olayın değişik betimlemeler kapsamında değişik eylemleri temellendirdiğini savunmuştur.

1 Ekim 1938’de New York’ta Brooklyn’de doğdu. 1960’ta Columbia Üniversitesi’ni bitirdi. 1965’te Princeton Üniversitesi’nde doktor sanım aldı. Michigan’daki Ann Arbor Üniversitesi’nde doçent olarak görev yaptı. 1980’de Illinois Üniversitesi’nde felsefe profesörü oldu.

Eylemin açıklanması sorununda Goldman, Anscombe ve Davidson’un savundukları görüşü yadsır. İnsan gövdesinde başlangıç bulan bir olay, onun değişik etkileri de kapsanmakla, bir eylem olarak değişik betimlemelerle dile getirilebilir. Örneğin, parmağın kıvrılması olayı, “tetiği çekmek”, “ateş etmek”, “birini vurmak”, “birini öldürmek” gibi eylem betimlemelerini, etkileriyle birlikte € doğruluyorsa, bu betimlemelerin ilişkisi üzerine bir sorun doğmaktadır. Buradakiler aynı eylemin değişik betimlemeleri mi, yoksa değişik eylemlerin betimlemeleri midir? Goldman betimlenen eylemleri özdeş sayanAnscombe veDavidson’akarşı güçlüuslamlamalar kullanmıştır. Ona göre, bu tür nedensel olaylar zincirleri üzerine kurulu eylem betimlemeleri, ağaç dallarını andıran zincirler olarak yorumlanmalıdır. Zincir üzerinde yan yana yer almış olarak betimlenen eylemler arasındaki ilişki, özdeşlik değil, “yoluyla yapmak”tır (by). Buna göre, X gibi birini vurmak, X’i öldürmekle özdeş sayılmak yerine “X, vurulmak yoluyla öldürüldü” biçiminde dile getirilecektir.

Goldman bilgi kavramını Grice’tan aldığı algıda nedensellik ölçütüne dayanarak çözümlemeye çalışmıştır.

•    YAPITLAR (başlıca): A Tbeory of Human Action, 1970, (“İnsan Eylemi Üzerine Bir Kuram”); Toward a Tbeory of Social Power, 1972, (“Bir Toplumsal Güç Kuramına Doğru”); Discrimination and Perceptua! Knoıvledge, 1976, (“Ayrıştırabilme ve Algısal Bilgi”); Epistemics: The Regulative Tbeory of Cognition. 1978, (“Bilgi bilim: Düzenleyici Anlak Kuramı”); Wbat is Justified Belief, 1979, (“Doğrulanmış İnanç Nedir”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi