Altılık Nedir, Ne Demek, Değeri, Ağırlığı, Hakkında Bilgi

0
36

Altılık, II. Mahmud döneminde tedavüle çıkarılan gümüş para.

1249 (1833) yılından itibaren tedavü­le çıkarılmış olan altlık, 12.55 gr. ağırlı­ğında ve 38 mm. çapında, itibarî 6 ku­ruş yahut 240 para değerinde idi. ön yü­zünde “Adlî” tuğra, arka yüzünde basım yeri ve tarihi bulunmakta, kenarlarında çiçekli su yer almaktadır. Bu sikkenin mağşuşiyeti beşliklerden daha azdır. M. Belin tarafından eski zolota tarzın­da ve bunların sekiz katına eşit olduğu bildirilen altılığın kısımları üçlük ve altmışlıktan ibarettir.

Altılıkların ağırlığı beşliklerden biraz aşağı, buna karşılık noktasız beşlikle­rin iki misline eşit olup ayan 0.435’ten 0.440’a kadar değişmektedir. Bu sikkeler Sultan Mahmud’un yirmi altncı saltanat yılından itibaren otuz ikinci saltanat yı­lma kadar çıkarılmıştır. Piyasaya sürülen miktarı ise yaklaşık 137.775.369 kuruş­tur.

DİA