Alphonse Aulard Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

25

AULARD, François Alphonse (1849-1928)

Fransız tarihçi. Fransız Devrimi tarihi üzerine önemli çalışmaları vardır.

19 Temmuz 1849’da Montbron’da doğdu, 23 Ekim 1928’de Paris’te öldü. 1877’de Ecole Normale’ den doktorasını aldı. 1878-1884 arasında çeşitli üniversitelerde edebiyat dersleri verdi. 1879’dan sonra Fransız Devrimi konusunda çalışmaya başladı. Öncelikle devrim tarihine ilişkin belgelerin derlenmesi ve yayımlanmasına eğildi. 1882’de yayımlanan Les Ora-teurs de l’Assemble Constituante (“Kurucu Meclis Konuşmacıları”) ile 1885’de yayımlanan Les Orateurs de La Legislative et de la Conventiorı (“Yasama Meclisi ve Konvansiyon’un Konuşmacıları”) adlı kitapları devrim tarihine ışık tutan önemli yapıtlarıdır. 1887’de Paris Üniversitesi’nde kurulan Fransız Devrimi kürsüsünün ilk profesörü oldu. Fransız Devrimi tarihinin bilimsel olarak belgelenmesi konusundaki çalışmalarını sürdürdü. Öğrencilerinin de yardımıyla Kamu Esenliği Komitesi’nin yaptığı işlerin belgelerini Receuil des actes du Comite de Salut Public (“Kamu Esenliği Komitesi Etkinlikleri Derlemesi”) adlı kitapta derledi.

Aulard, Fransız Devrimi tarihini eleştirel bir yaklaşımla ele alan ilk tarihçidir. Çalışmaları devrimle ilgili birçok efsaneyi yıktı. Derslerinde sürekli olarak, kaynakların iyi incelenmesini, kanıtlanmamış iddialardan kaçınılmasını ve olguların objekrif bir biçimde ortaya konmasının gerekliliğini vurguladı. O dönemde, Augustin Coch’un temsil ettiği Taine Okulu’nun ‘evrimi ele alış biçimini eleştirdi. Taine, historien de ; Revolution Française (“Fransız Devrimi Tarihçisi: Taine”) adlı kitabında Taine Okulu’nu romantik bulduğunu ve olayların değerlendirilişlerinin ciddiyetten uzak olduğunu savundu. En önemli çalışması olan Histoire politique de la revolution française, origines et developments de la republique (Fransa İnkilabınm Siyasi Tarihi) adlı kitabında kendi yaklaşımı açık olarak görülmektedir. Aulard, yapıtında halkın görüşlerindeki değişmeleri, parti örgütünün tanımını ve hükümet işleyişinin açıklamasını yapmaktadır. Terör döneminin, askeri yenilgi, iç savaş ve yiyecek kıtlığı gibi koşulların yöneticiler üzerindeki kaçınılmaz baskısı sonucu ortaya çıktığı görüşündedir. Aulard’a göre devrimin kahramanı Danton’dur. Robespierre’e karşı çıkarken, Danton’dan iyi bir cumhuriyetçi ve yurtsever olarak söz eder.

Aulard’ın, 1881’de kurduğu ve ölene değin editörlüğünü yaptığı La Revolution française (“Fransız Devrimi”) ile kurucuları arasında bulunduğu Quoti-dien adlı dergilerde yayımlanan makaleleri, Etudes et leçons sur la revolution française (“Fransız Devrimi Üzerine İncelemeler ve Dersler”) adıyla derlenmiştir.

Bilimsel çalışmalarının yanı sıra siyasal etkinlikleri de vardır. Dreyfus Davası üzerine,İnsan Hakları Birliği’nin kuruculuğunu ve başkanlığını yaptı. 1904’de Fransız Devrimi Tarihi Derneği’nin başkanı oldu. 1927’de de Milletler Cemiyeti’nin Berlin’de toplanan Uluslararası Kongresi’ne başkanlık etti.

•    YAPITLAR: Les Orateurs de l’Assemble Constituante, 2 cilt, 1882, (“Kurucu Meclis Konuşmacıları”); Les Orateurs de la Legislative et de la Convention, 1885, (“Yasama Meclisi ve Konvansiyon’un Konuşmacıları”); Receuil des actes du Comite de Salut Public, 16 cilt, 1889-1904, (“Kamu Esenliği Komitesi Etkinlikleri Derlemesi*); La Societe des Jacobins, 6 cilt, 1889-1897, (“Jacobin Demeği”); Paris pendant la reaction thermidorienne et sous le Directoire, 5 cilt, 1898-1902, (“Direktuvar Döneminde ve Thermidoryen Reaksiyon sırasında Paris”); Histoire poli-tiejue de la revolution française, origines et developoments de la republique, 1789-1804, 1901, (Fransa İnkilabınm Siyasi Tarihi, 3 cilt, 1944-1945); Taine, historien de la revolution française, 1901, (“Fransız Devrimi Tarihçisi Taine”); Paris sous le consulat, 4 cilt, 1903-1909 (“Konsüi-lük Döneminde Paris”); Etudes et leçons sur la revolution française, 9 cilt, 1923-1925, (“Fransız Devrimi Üzerine incelemeler ve Dersler”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi