Edebiyat

Alman Edebiyatı (Dünya Edebiyatı)

edebiyat/goethe” 363″ 425″ GOETHE

* Şiir, tiyatro, roman dallarında eser vermiştir.
* Dünya edebiyatının en önemli yazarlarındandır.
* Romantizmin kurucularındandır.
* Lirik şiirler yazmıştır.
* En önemli eseri: Faust’tur.
* Ayrıca Genç Warter’in Istırapları, Roma Elejileri

SCHİLLER
* Romantizmin temsilcilerindendir.
* En önemli eserleri: Wilhem Tell, Don Carlos, Haydutlar, Maria Stuart ‘tır.